Hjem Førstehjelpskurs Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB) - 5 timer

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB) - 5 timer

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB) - 5 timer

Standardisert grunnleggende førstehjelpskurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Kurset er på fem undervisningstimer med maksimalt femten deltakere. Kurset inneholder en HLR-utsjekk av alle deltakere. Alle deltakere får kursbevis med underskrift av godkjent instruktør ved bestått kurs. Kurset har flere praktiske øvelser som gjennomføres i løpet av kurset.

Barnekurset NGFB er laget for å oppfylle de behov for kunnskap i førstehjelp som stilles til personell i norske virksomheter som gir “tilsyn og omsorg for barn”. Se Rundskriv fra SOS. DEP I-0848 av 15. desember 1995: “Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” samt “Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. del 1 og del 2.” Se spesielt kommentar til § 15.

Timene fordeler seg slik:

  • Førstehjelpskjeden, varsling, bevisstløs barn
  • HLR
  • Fjerning av fremmedlegeme i hals
  • Førstehjelp ved sykdom og ulykker
  • Skader