Hjem Kontakt oss Ansatte i Norge

GS-Stab:

Generalsekretær Henriette Killi Westhrin
generalsekretaer@npaid.org
Assisterende generalsekretær Per Nergaard
Telefon: 90 98 03 11
pn@npaid.org
Rådgiver sikkerhet Kay-Arne Gamst
Telefon: 41 26 00 41
kayg@npaid.org
Rådgiver sikkerhet Jens Støvne
Telefon: 47 46 42 05
JenSto857@npaid.org
Seniorrådgiver strategi og styring Eirik Busch Iversen
Telefon: 41 14 24 94
EirikBusch.Iversen@npaid.org
Seniorrådgiver strategi og styring Ingvild Skogvold
Telefon: 41 22 42 43
IngvildS@npaid.org
Markedsrådgiver Helga Forus
Telefon: 41416683
HelgaF@npaid.org
Compliance officer Emelie Roer-Eide
Telefon: 48 67 66 50
emeliek@npaid.org

Kommunikasjon:

Leder kommunikasjon Håkon Ødegaard
Telefon: 95 04 56 67
HakonO@npaid.org
Redaktør Appell - nettsider Torunn Aaslund
Telefon: 92 24 10 02
taa@npaid.org
Kommunikasjonsrådgiver atomvåpen, flyktning og inkludering Therese Nordhus Lien
Telefon: 99 44 24 72
tnl@npaid.org
Kommunikasjonsrådgiver Humanitær nedrustning Ingebjørg Sørenes
Telefon: 92 23 18 61
ingebjorgs@npaid.org
Kommunikasjonsrådgiver politisk koordinator Jørn Henning Lien
Telefon: 91 15 62 61
jornhenning.lien@npaid.org
Rådgiver sosiale medier Morten Færden Kristensen
Telefon: 95 29 50 79
MorKri574@npaid.org
Rådgiver presse og media Shoaib Sultan
Telefon: 99 73 64 09
ShoSul722@npaid.org

Marked:

Leder marked Hanne Lin Prestegård
Telefon: 91 38 21 51
hannep@npaid.org
Markedsrådgiver Are Stranden
Telefon: 91 13 32 26
arest@npaid.org
Markedsrådgiver Cecilia Skepp- Antonisen
Telefon: 98 47 36 96
CeciliaS@npaid.org
Konsulent Markedsdatabase Marianne Verket
Telefon: 92031121
mave@npaid.org
Rådgiver markedsdatabase/spill Eli Børde Bærland
Telefon: +47 48123387
ebb@npaid.org
Markedsrådgiver Heidi Smerud
Telefon: 91 62 42 93
heidis@npaid.org
Markedsrådgiver Lena Fiske
Telefon: 928 91 365
lefi@npaid.org

Organisasjon:

Leder Organisasjon og Flyktning og inkludering Ingrid Sætre
Telefon: 90 24 95 48
IngSat460@npaid.org
Rådgiver kurs og utdanning Runi Putten
Telefon: 90 85 47 20
RuniP@npaid.org
Rådgiver Fagutvikler Erlend Aarsæther
Telefon: 93 45 92 82
erlenda@npaid.org
Rådgiver regionskontor østlandet Ronny Frantzen
Telefon: +47 40 72 22 37
ronnyf@npaid.org
Rådgiver Sanitetsungdom, regionkontor vest Espen Brekke
Telefon: 97 17 04 68
espenb@npaid.org
Rådgiver regionkontor nord Vegard Standahl Olsen
Telefon: 99 24 29 51
vegardo@npaid.org
Kommunikasjonsrådgiver Redningstjeneste og førstehjelp Ida Kroksæter
Telefon: 456 14 852
idakr@npaid.org
Rådgiver regionkontor øst Inger Sandberg
Telefon: 97 97 75 91
isa@npaid.org
Rådgiver regionkontor nord Magnus Gjerde Lønneberg
Telefon: 92650225
magnusgl@npaid.org
Rådgiver solidaritetsungdom Mari Størvold Holan
Telefon: 91 55 40 54
marish@npaid.org
Rådgiver regionkontor Midt-Norge Mona Staven Lundereng
Telefon: 91813198
monasl@npaid.org
Rådviger sanitetsungdom Espen Bruun
Telefon: 99 51 06 66
Espen.Bruun@npaid.org
Seniorrådgiver Per Ranestad
Telefon: 95 26 84 30
pera@npaid.org
Rådgiver region vest Anne Åsheim
Telefon: 93 66 63 96
Rådgiver førstehjelp og regionskontor øst Jonas Vikran Hagen
Telefon: 95 26 57 27
Jonas.VikranHagen@npaid.org
Rådgiver Solidaritetsungdom Jonas Mjønes Volden
Telefon: 47 29 38 65
jonvol855@npaid.org

Flyktning og inkludering:

Leder Organisasjon og Flyktning og inkludering Ingrid Sætre
Telefon: 90 24 95 48
IngSat460@npaid.org
Rådgiver Flyktning og inkludering Lise Mensner
Telefon: 92 25 54 19
lmensner@npaid.org
Rådgiver Inkludering i arbeidslivet Camilla Lillevold-Øverås
Telefon: 48 19 90 04
camillal@npaid.org
Rådgiver Flyktning og inkludering Camilla Peace Sundvoll
Telefon: 92 21 56 80
peace@npaid.org
Rådgiver Mottaksdrift Tord Lier
Telefon: 92 24 77 17
TordL@npaid.org
Seniorrådgiver mottaksdrift Bendix Jørgensen
Telefon: 97 71 32 97
BendixJ@npaid.org
Prosjektleder Mottakstjenesten / Rådgiver Latin-Amerika Andrea Ramirez Stangeland
Telefon: 96 93 53 83
andrears@npaid.org
Rådgiver Flyktning og inkludering (permisjon) Irma Julardzija
Telefon: 98 10 42 78
irmaj@npaid.org
Rådgiver Flyktning og inkludering 30% stilling Susanne Abelsen
Telefon: 95 24 56 89
suab@npaid.org
Rådgiver Flyktning og inkludering (Leder i klubben) Magnhild Otnes
Telefon: 40 23 25 43
magnhildo@npaid.org
Megler Åsa Sellevoll Hebnes
Telefon: 40 22 06 13
aasash@npaid.org

Utvikling og humanitært samarbeid:

Leder Utvikling og humanitært samarbeid Gry Ballestad
Telefon: 90 80 65 43
GryBal203@npaid.org
Nestleder Utvikling og humanitært samarbeid Jane Filseth Andersen
Telefon: 90 55 73 81
jfan@npaid.org
Seniorrådgiver Org. utv. og politikk Beate Thoresen
Telefon: 45 20 00 55
beatet@npaid.org
Seniorrådgiver Midtøsten/Nord-Afrika Syria / Irak Trude Falch
Telefon: 98 23 31 86
trudef@npaid.org
Rådgiver Midtøsten/Nord-Afrika Martin Holter
Telefon: 41 63 88 43
MartinH@npaid.org
Rådgiver Midtøsten og Nord-Afrika Line Khateeb
Telefon: 95090938
linek@npaid.org
Rådgiver Palestina, norske bånd til Israels okkupasjon Andrew Thomas Takeshi Preston
Telefon: 48 14 08 49
AndPre566@npaid.org
Seniorrådgiver, Palestina, Libanon, Programutvikling David Bergan
Telefon: +47 90 09 14 37
dabe@npaid.org
Prosjektleder Mottakstjenesten / Rådgiver Latin-Amerika Andrea Ramirez Stangeland
Telefon: 96 93 53 83
andrears@npaid.org
Rådgiver Latin-Amerika og Norad Helle Berggrav Hanssen
Telefon: 92 22 13 27
HelleBerggravH@npaid.org
Rådgiver Sørlige Afrika Magnus Flacké
Telefon: 47 30 99 90
MagnusF@npaid.org
Rådgiver Sør-Sudan Karin Christoffersen
Telefon: 95 15 42 70
KarinC@npaid.org
Rådgiver Monitorering, Evaluering og Læring Leyla Kutlu
Telefon: 40 45 31 92
LeyKut648@npaid.org
Rådgiver, Policy og påvirkning, Rwanda Silje Rygland
Telefon: 90 97 37 38
Siljer@npaid.org
Seniorrådgiver, Kambodsja Trygve Augestad
Telefon: 91 87 11 76
tau@npaid.org
Rådgiver Myanmar, Zimbabwe Nina Tawanda
Telefon: 45 43 46 22
ninabt@npaid.org
Rådgiver for Libanon, Bolivia, Guatemala og Honduras Mona Wærnes
Telefon: 97 00 15 34
MonaW@npaid.org
Rådgiver Sør-Sudan Maren Gunnarson Fallet
Telefon: 99 59 46 66
MarFal776@npaid.org

Humanitær mine- og eksplosivrydding:

Leder Mine –og eksplosivrydding Per Håkon Breivik
Telefon: 99 09 63 30
PerBre552@npaid.org
Seksjonsleder policy, beskyttelse og beredskap Siv Mjaaland
Telefon: 90 24 75 90
sivm@npaid.org
Seksjonsleder globale systemer og institusjonelle givere Helene Føyn
Telefon: 46921585
HelFoy771@npaid.org
Seniorrådgiver Grethe Østern
Telefon: +33 6 49 24 82 61
gretheo@npaid.org
Seksjonsleder Afrika, Midtøsten og Latin Amerika Hans Peter Risser
Telefon: 94 78 09 21
hansr@npaid.org
Rådgiver beskyttelse og beredskap Rasmus Weschke
Telefon: 93 21 14 37
rasmusw@npaid.org
Rådgiver (permisjon) Arshad Mubarak Ali
Telefon: 99 45 90 09
arshada@npaid.org
Rådgiver HR Marianne Nilsen Sturmair
Telefon: 92 22 89 22
mariannen@npaid.org
Rådgiver Sturla Gadeholt
Telefon: 90 50 33 90
SturlaG@npaid.org
Rådgiver Sten Trygve Brand
Telefon: +47 40 22 60 77
Stenb@npaid.org
Rådgiver Mohammad Qasim
Telefon: +47 90479550
qasim@npaid.org
Rådgiver Nima Nemati Saeid
Telefon: 94 33 25 53
NimNem415@npaid.org
Rådgiver donor og grant manager Anne Cawthorn
Telefon: 98 82 98 84
AnnCaw552@npaid.org
Rådgiver Hilde Jørgensen
Telefon: +47 92 07 92 39
hildej@npaid.org
Rådgiver Heena Hasan
Telefon: 47 69 38 03
HeeHas393@npaid.org
Rådgiver Jon Juul Jensen
Telefon: 99 49 19 98
JonJen983@npaid.org
Rådgiver Kristina Duric
Telefon: 45 97 89 41
KriDur717@npaid.org
Rådgiver Noe Falk Nielsen
Telefon: 47 79 34 48
NoeNie591@npaid.org
Rådgiver Raphael Neto
Telefon: 93 02 59 16
RapGue485@npaid.org

HR:

Leder HR/IT Hans Eric Haug
Telefon: 91 32 19 30
heha@npaid.org
IT-leder Reili Aamodt
Telefon: 91 19 79 76
raa@npaid.org
Spesialrådgiver Sharepoint John Toven
Telefon: 90 95 86 53
jt@npaid.org
Arkivar Siri Kvenild
Telefon: 91 77 46 72
siri@npaid.org
Seniorrådgiver May Kristin Rønningen Gressetvold
Telefon: 95 46 41 66
MayKristinR@npaid.org
It-konsulent Yitagesu Weldehana
Telefon: 90 50 67 73
yitu@npaid.org
IT Infrastructure Architect Pål Breie
Telefon: 93 42 25 14
paalb@npaid.org
HR-rådgiver mottak Anne Karine Brinck-Lund
Telefon: 98 43 86 22
anneb@npaid.org
Sentralbord Lilit Sanasa
Lilit.Sanasa@npaid.org
HR-rådgiver Ina Elise Lillegård
Telefon: 90 59 45 00
inae@npaid.org
HR-rådgiver Lisa Jane Caley
Telefon: 90 29 79 46
lisac@npaid.org
HR Seniorrådgiver Wenche Klyve-Gomér
Telefon: 47 33 76 30
WencheK@npaid.org
HR-rådgiver Halldis Augensen
Telefon: 91 81 92 86
HalAug490@npaid.org
HR-rådgiver Raena Aslam
Telefon: 45 17 97 23
RaeAsl157@npaid.org
HR-rådgiver Beate Bruun
Telefon: 95 76 73 27
beabru172@npaid.org

Økonomi:

Leder økonomiavdelingen Christian Stenseng
Telefon: 91 71 34 36
Christian.Stenseng@npaid.org
Regnskapssjef Torkjell Lein
Telefon: 90 12 80 52
tle@npaid.org
Teamleder Controllere Åge Skagestad
Telefon: 48 99 08 17
AgeS@npaid.org
Logistikkcontroller Ivar Aamodt
Telefon: +47 95 05 77 40
ivara@npaid.org
Finance Controller Linda Brox
Telefon: 98 86 12 85
lindab@npaid.org
Finance Controller Jannecke Roed
Telefon: 46 69 59 29
JanneckeR@npaid.org
Finance Controller Marcus Danbolt
Telefon: 93 02 72 90
MarcusD@npaid.org
Regnskapscontroller Jogeir Myklebust
Telefon: 98 64 57 98
jmy@npaid.org
Økonomikonsulent Ian Macbeath
Telefon: 98 26 10 18
IanM@npaid.org
Økonomikonsulent Celina Hoang
Telefon: 98 22 95 30
celinah@npaid.org
Økonomikonsulent Rodi Ilgen
Telefon: 45 48 44 39
rodii@npaid.org
Økonomikonsulent Esma Mulic
Telefon: 98 22 95 48
esmam@npaid.org
Lønningsansvarlig Synnøve Hansen
Telefon: 98 26 10 04
sh@npaid.org
Agresso Controller Amir Kreso
Telefon: 92 06 87 91
amirk@npaid.org
Økonomikonsulent Christer Aarstadberg
Telefon: 45225450
christera@npaid.org
Lønnsansvarlig Elisabeth Brandt
Telefon: 45043500
Elisabethb@npaid.org
Internrevisor Catarina Stärk Knoph
Telefon: 95 04 08 83
catarina.knoph@npaid.org
Regnskapscontroller Inger Johanne Minde
Telefon: 99 26 82 92
ingerm@npaid.org
Regnskapscontroller Minh Giang Quoc
Telefon: 93 62 77 42
migi@npaid.org
IT-leder Reili Aamodt
Telefon: 91 19 79 76
raa@npaid.org
Spesialrådgiver Sharepoint John Toven
Telefon: 90 95 86 53
jt@npaid.org
IT-konsulent Kenneth Meidell
Telefon: 98 45 28 09
kennethm@npaid.org
IT Infrastructure Architect Pål Breie
Telefon: 93 42 25 14
paalb@npaid.org
It-konsulent Yitagesu Weldehana
Telefon: 90 50 67 73
yitu@npaid.org
Finance controller Heidi Tienhaara
Telefon: 95083427
HeiTie814@npaid.org
Seksjonsleder Controllere Reidar Thorvaldsen
Telefon: 99 24 11 34
ReiTho514@npaid.org