Hjem Medlem

Medlemmenes engasjement er vår viktigste ressurs:

Lokallag og regioner

Kontaktinfo og oversikt over alle Norsk Folkehjelps lokallag.

Engasjer deg

13 000 medlemmer fordelt på 100 lokallag over hele landet engasjerer seg i varierte aktiviteter som sanitet og redningstjeneste, engasjement for asylbarn og integrering og internasjonal solidaritet.

Tillitsvalgt

I forbindelse med at Norsk Folkehjelp innfaser nytt medlemsregister vil registeret være nede for oppdateringer 30. mars t.o.m. 23. april. Dette gjelder også portalløsningen RMS.

Mandag 24.april åpner det nye systemet og RMS tilgjengelig for bruk. I mellomperioden vil det kun være mulig å benytte det gamle systemet for innsyn, dvs endringer som gjøres i denne perioden vil ikke bli overført i den nye løsningen.