Hjem Medlem

Medlemmenes engasjement er vår viktigste ressurs:

Lokallag og regioner

Kontaktinfo og oversikt over alle Norsk Folkehjelps lokallag.

Engasjer deg

13 000 medlemmer fordelt på 100 lokallag over hele landet engasjerer seg i varierte aktiviteter som sanitet og redningstjeneste, engasjement for asylbarn og integrering og internasjonal solidaritet.

Tillitsvalgt

I forbindelse med at Norsk Folkehjelp innfaser nytt medlemsregister vil registeret være nede for oppdateringer 30. mars t.o.m. 23. april. Dette gjelder også portalløsningen RMS.