Hjem Medlem Debatthefte: Norsk Folkehjelp mot 2030

Debatthefte: Norsk Folkehjelp mot 2030

Debatt til Landsmøtet 2019

Debatthefte-landsmøtet-2019-100

Last ned debattheftet

Norsk Folkehjelp mot 2030

Presentasjon for lagene

PPT LM-debatten

Samfunnet utvikler seg raskere enn organisasjonene greier å henge med. Vår generelle velferd øker, men dét gjør også forskjellen mellom folk. Folk har fått mer fritid og bruker denne aktivt.

Om vi fortsatt skal klare å være relevante i de neste 20 årene, må vi løfte blikket, se fremover og analysere hva vi tror behovene blir i tida fremover.

Dette debattopplegget er laget for å inspirere og provosere til gode debatter. Vi vil be dere se på oss selv med både et kritisk og et kreativt blikk! Gjennom dette heftet har vi i styret utfordret administrasjonen til å legge et grunnlag for landsmøtedebatten.

Vi ønsker innspill fra enkeltmedlemmer, lokale lag og utvalg, sentrale utvalg og regioner. Skarpe meninger er velkommen! Ta debatten med inn i styremøter og årsmøter, og gi oss deres tilbakemeldinger.

Landsmøtet 2019 blir en spennende plattform for fremtidens Norsk Folkehjelp.

Om debattopplegget

Dette er en oppvarming til landsmøtet i 2019. Vi håper det kan hjelpe dere med å sende inn innspill, ideer og å tenke kritisk om vår egen virksomhet. Hva slags organisasjon skal Norsk Folkehjelp være i fremtiden? Hvordan kan vi organisere oss best mulig for å nå målene våre?

Kjernen i alle spørsmålene og kapitlene er:

  • Hvor ligger utfordringene for oss de neste 10–15 årene?
  • Hvilke strategiske valg må vi gjøre for å være relevante og store – både lokalt og globalt?
  • Hvordan vil et moderne medlemsdemokrati fungere i fremtiden?
  • Har vi en organisering som er tilpasset moderne frivillighet?
  • Bredde eller spissing: Krever den moderne frivilligheten en tydeligere profil? Eller kan vi fortsette som en bred samfunnsaktør på mange ulike felt?

Debattheftet er delt inn i ulike kapitler, med beskrivelse av trender innen frivilligheten, forslag til debatt og en oppmuntring til generelle innspill. Ingen av ideene eller modellene som er foreslått i dette heftet er vedtatt, de er kun eksempler for å vise på hvilket nivå og i hvilken form du kan gi dine innspill.

Slike debatter kan fremstå som abstrakte og vanskelige å få grep om. Derfor har vi laget forslag til konkretiseringer som dere kan ta utgangspunkt i når dere diskuterer, men dere står selvsagt fritt til å komme med andre forslag enn dem vi presenterer her.

Hvis det er temaer vi ikke har berørt som dere mener er viktige for Norsk Folkehjelps fremtid, er dere selvsagt velkomne til å sende inn disse også.

Innspill skal sendes til Programkomitéen og Organisasjonskomitéen, som vil bruke innspillene som grunnlag for sitt arbeid mot landsmøtet.

Send dine innspill til (Debatten er avsluttet og inngår nå i landsmøtearbeidet)