Hjem Medlem Engasjér deg

Engasjér deg

13 000 medlemmer fordelt på 100 lokallag over hele landet engasjerer seg i varierte aktiviteter som sanitet og redningstjeneste, engasjement for asylbarn og integrering og internasjonal solidaritet.

Engasjér deg i internasjonalt arbeid

Norsk Folkehjelp har flere lokale lag som allerede driver et aktivt internasjonalt solidaritetsarbeid, og andre lag som ønsker å starte opp. Her er forslag til ulike måter dere kan bidra til større lokalt engasjement for internasjonal solidaritet.

Engasjér deg på 1. mai 2017