Hjem Medlem Engasjer deg

Engasjer deg

13 000 medlemmer fordelt på 100 lokallag over hele landet engasjerer seg i varierte aktiviteter som sanitet og redningstjeneste, engasjement for asylbarn og integrering og internasjonal solidaritet.

Vi har fire aksjonsutvalg:

Aksjonsutvalg fagbevegelse

Det er et felles ønske i både Norsk Folkehjelp og fagbevegelsen at samarbeidet oss imellom styrkes.

Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid

Medlemmer i Norsk Folkehjelp kan engasjere seg for internasjonal solidaritet.

Aksjonsutvalg merkedager

Markeringen av merkedager er et viktig verktøy for å sikre synlighet for Norsk Folkehjelp både lokalt og nasjonalt.

Aksjonsutvalg Palestina

Norsk Folkehjelp har mange lokale lag som gjerne vil engasjere seg for Palestina. Aksjonsutvalg Palestina har laget denne rapporten til styret, som behandlet den på siste styremøte. Her finner dere mange forslag til hva dere kan gjøre lokalt – bruk rapporten aktivt og se om noe kan passe for nettopp ditt lag!