Hjem Medlem Engasjer deg 1. mai-aksjonen 2016: Folk forandrer verden

1. mai-aksjonen 2016: Folk forandrer verden

1. mai-aksjonen 2016: Folk forandrer verden

Årets 1. mai-tema er «Folk forandrer verden, vi står sammen med folk på flukt». Du kan bidra ved å sende SMS 1. mai til 2160, valgfritt beløp på Vipsnummer 10145 eller kontonummer 9001.08.76000.

Mer enn 60 millioner mennesker – barn og voksne, sivile og uskyldige – er i dette øyeblikk på flukt. Flukten er farlig, og framtida er usikker. Vi er midt i den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Tusener dør under flukten, og det humanitære apparatet er på grensen til kollaps. Norsk Folkehjelp er til stede i de landene flyktningene rømmer fra, i deres naboland, på veien gjennom Europa og ved ankomst til Norge der de møter våre mottak og frivillige. Det er viktig at hjelpen ikke skaper avhengighet, men bidrar til at folk kan klare seg selv og ha håp om en bedre framtid. For Norsk Folkehjelp er det avgjørende at vi står sammen, organiserer oss og stiller krav til makthaverne.

 • Vi jobber på bakken i Syria og nærområdene med akutt humanitær bistand og langsiktig utvikling slik at folk kan forsørge seg selv
 • Vi kjemper for flyktningers rettigheter gjennom å videreformidle deres og våre erfaringer inn den politiske debatten
 • Gjennom aktiviteter i mottakene og i lokalsamfunn jobber vi med inkludering og fellesskap

Årets innsamlede midler vil gå til å støtte arbeidet Norsk Folkehjelp gjør med krisen i Syria og for å hjelpe flykningene.
I ukene fram mot 1. mai vil vi gjennomføre nasjonale kampanjeuker. Målet med kampanjeukene er å skape aktivitet i organisasjonen, og engasjement og oppmerksomhet rundt vårt arbeid nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å vise frem de mange medlemmene og lokallagene i organisasjonen vår, og all den flotte aktiviteten vi sammen skaper. Med denne oppmerksomheten og aktiviteten håper vi også å kunne samle inn penger til årets 1. mai-aksjon og å få nye medlemmer som vil være med på vårt lag.

For å delta i kampanjeukene kan du og ditt lokallag for eksempel arrangere Solidaritetsquiz (du kan laste ned en quiz i høyre kolonne på denne nettsiden), få besøk av en foredragsholder som kan snakke om årets tema, eller holde appell på ditt lokale 1. mai-arrangement. Det er bare fantasien som setter grenser, vi vil vise frem bredden i vår organisasjon!

Eksempler på aktiviteter ditt lokallag kan arrangere:

 • Førstehjelpskurs
 • Solidaritetskonsert
 • Åpent møte om flyktningsituasjonen
 • Stand
 • Quizkveld
 • 1. mai-frokost
 • Filmkveld
 • Friluftsaktiviteter

Ta gjerne kontakt med hovedkontoret på 1mai@npaid.org om dere har spørsmål, eller trenger råd og tips om hvordan ditt lokallag kan delta i kampanjeukene.

 

Nyheter om flyktningsituasjonen:

Kjempeinnsats under årets 1. mai-aksjon

1.mai er vel overstått og årets aksjon «Folk forandrer verden –vi står sammen med folk på flukt» har fått folk over hele landet til å åpn...
09.05.2016 | Julie Offerdal

– Sårene vil aldri gro

Før borgerkrigen i Syria levde Mohammed Obada Ajaj (24) et bekymringsløst liv med økonomistudier, venner og fester i Damaskus. Nå sitter...
28.04.2016 | Tekst Sissel Fantoft Foto Ellen Johanne Jarli

Fem år i krig

Konflikten i Syria, som startet som et håp om demokrati våren 2011, har blitt en blodig og kaotisk borgerkrig. Mediene skriver mest om tr...
27.04.2016 | Helga Forus

Alvorlig matmangel i Syria

Krig har satt Syria førti år tilbake i utvikling og over 12 millioner mennesker er avhengige av humanitær bistand. Med den syriske økonom...
30.03.2016 | Tekst: Torunn Aaslund Foto: Norsk Folkehjelp Syria

Frivillige integrerer fra dag én

Det snør ute og vi kan se gatelyktene som lyser opp den flotte utsikten over Bergen. Inne samles over 50 frivillige for å høre Jorge Alex...
22.03.2016 | Tekst: Ali Watti Foto: Elias Dahlen

Litt varme på vei gjennom Europa

– Vi skal være med i en av disse bilene, sier den afghanske kvinnen bestemt med henvisning til seg selv og sine to små barn. Hun blir bed...
22.03.2016 | Arshad M. Ali

Støtt 1. mai-aksjonen!

Bruk kontonummer 9001.08.76000. Merk gaven med "1. mai-aksjonen"

Sms 1.mai til 2160 (100 kr)

Valgfritt beløp på Vippsnummer 10145

Start din egen digitale bøsse

Meld deg som bøssebærer ved å sende sms bøsse til 2160

Slik går dere frem

Velg en aktivitet dere ønsker å arrangere, og planlegg i god tid

Inviter medlemmer i lokallaget, fagbevegelsen, politiske partier og eller andre samarbeidspartnere dere har lokalt.

Bruk muligheten til å synliggjøre i lokalmedia

Bruk muligheten til å sette frem innsamlingsbøsser. Samle inn penger til årets 1. mai-aksjon

Meld inn type aktivitet og dato for arrangementet til 1mai@npaid.org