Hjem Medlem Engasjér deg 1. mai-aksjonen 2017 Brevkampanje
Brevkampanje

Kampanje for organisasjonsfrihet: 

Stå sammen med de som ikke får lov til å stå sammen

Det å ytre seg og organisere seg fritt er grunnleggende menneskerettigheter, og noe vi i Norge tar for gitt. Vi deltar med den største selvfølge på møter i fagforeninger, politiske partier og interesseorganisasjoner.  Når man samles for å protestere mot myndighetene, går til streik for bedre arbeidsvilkår eller skriver en blogg om retten til å elske den man vil, så er det uten frykt for represalier.

Vi ser derimot at disse rettighetene er under press og blir utfordret i stadig flere land. Vi vet at stadige flere modige menn og kvinner blir fengslet, forfulgt og i verste fall drept for å være med i for eksempel fagbevegelse, kvinne- og studentorganisasjoner. Vi skylder de å gjøre hva vi kan for å gi deres kamp oppmerksomhet og gjennom oppmerksomhet gi dem den beskyttelsen som ligger i at verden følger med.

Norsk Folkehjelp ønsker at den norske regjeringens utenrikspolitikk skal øke støtten til de som kjemper for retten til å organisere seg.  Vi har derfor laget et forslag til uttalelse som vi håper fagforeninger, organisasjoner, lokallag og andre grupperinger vil vedta på styremøte, medlemsmøte eller årsmøte og sende til Utenriksminister Børge Brende.

Bruk Instagram #ulovligmøte

Vi håper også at de av dere som bruker bildedelingstjenesten Instagram, kan laste opp et bilde fra det møte dere vedtar uttalelsen på med følgende tekst: Vi står sammen med de som ikke får lov til å stå sammen #ulovligmøte

Om dere har spørsmål om dette, kontakt koordinator Stian Amadeus Antonsen på e-post 1mai@npaid.org

Send brev til Børge Brende

Uttalelsen kan enten sende på e-post til post@mfa.no eller i brevs form til:

Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
N-0032 OSLO

Uttalelsen kan lastes ned her: