Hjem Medlem Engasjér deg Bli lokallagspartner

Bli lokallagspartner

Bli lokallagspartner

Norsk Folkehjelp arbeider i partnerskap med lokale organisasjoner, for å bygge lokalsamfunn fra grasrota. Vi støtter våre partnere i deres kamp for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser i sine samfunn. Norsk Folkehjelp er på plass i 38 land og jobber internasjonalt langs tre søyler:

Utvikling

Utvikling dreier seg ikke bare om økonomisk vekst, kunnskap eller de rette tekniske løsningene, men også om politikk. Det avgjørende spørsmålet er hvem som bestemmer, og hvordan ressurser kontrolleres og fordeles. Norsk Folkehjelp jobber derfor med å bidra til å organisere folk slik at de får mulighet til å påvirke makthavere og beslutninger, og få sin rettmessige tilgang til ressursene.

Humanitær nedrustning

Norsk Folkehjelps program for humanitær nedrustning er en helhetlig tilnærming til våpenrelaterte trusler og de humanitære konsekvensene av væpnet vold. I over 20 år har Norsk Folkehjelp arbeidet med å finne og ødelegge miner og andre eksplosive rester etter krig og konflikt. Norsk Folkehjelp har også spilt en stor rolle med å få på plass internasjonale forbud mot miner og klasebomber.

Nødhjelp

Det hender desverre at land vi opererer i blir kastet ut i humanitære kriser. Da handler det om å nå fram med nødhjelp ved å dra nytte av de erfaringene og kompetansen vi og de lokale organisasjonene har. Noen steder er de humanitære krisene vedvarende og der har Norsk Folkehjelp faste nødhjelpsprogrammer.

Hvorfor skal mitt lokallag engasjere seg internasjonalt?

Den økonomiske ulikheten øker i mange land. Med dette øker også sosial uro. Flere av de store humanitære katastrofene verden nå opplever kunne vært unngått dersom regimene hadde møtt folkets krav om rettferdig fordeling og demokratisk medbestemmelse.

Fattigdom er ofte ikke et resultat av manglende ressurser, men manglende fordeling. Heldigvis finnes det gode krefter som kan gjøre noe med skjevheten – men de trenger støtte.

Det at Norsk Folkehjelps lokallag er med på å spre informasjon og øke kunnskapen om dette bidrar til å snu utviklingen. Om ditt lokallag ønsker å bidra til en mer rettferdig verden gjennom internasjonalt engasjement, bør dere bli lokallagspartnere.

Hva innebærer det å bli lokallagspartner?

Laget finner i samarbeid med Norsk Folkehjelp sentralt et prosjekt man ønsker å jobbe med og lager en avtale mellom lokallag og sentralledd.

Som lokallagspartner får man

  • Årlig besøk fra prosjektansvarlig ved hovedkontoret til lokallaget slik at man kan arrangere medlemsmøte eller åpent møte.
  • Halvårlig prosjektrapport med oppdateringer fra prosjektet.
  • Bistand til lokale mediesaker og annen lokal synlighet.
  • Tilbud om internasjonale konferanser og seminarer.

Lokallaget forplikter seg til å gjennomføre aktiviteter som har som mål å spre informasjon om Norsk Folkehjelp sitt internasjonale arbeid, samt gjennomføre årlige innsamlingsaktiviteter.

Lokallaget blir også prioritert i forbindelse med Norsk Folkehjelps årlige prosjektreise for medlemmer.

Prosjektreise for medlemmer

Hvert år arrangerer Norsk Folkehjelp en prosjektreise for medlemmer til et land der vi har aktivitet. Målet med reisen er at den skal gi inspirasjon begge veier – og bidra til økt aktivitet.

I april sender vi ut invitasjon til en ukes prosjektreise der medlemmer står fritt til å søke om deltakelse. Selve prosjektreisen blir gjennomført på høsten.

Om ditt lokallag ønsker å bli lokallagspartner tar dere kontakt med seniorrådgiver Per Ranestad for å avtale et møte.

E-post: pera@npaid.org