Hjem Medlem Engasjér deg Engasjér deg i internasjonalt arbeid Temaer å engasjere seg i

Temaer å engasjere seg i

Demokrati, ulikhet og rettferdig fordeling av makt og ressurser:

Ulikheten i verden er ekstremt høy, samme hvordan vi måler den. Ulikheten øker i de fleste land. Norsk Folkehjelp ønsker en slutt på verdens fattigdom, men da må vi også se på den ekstreme rikdommen som har økt dramatisk de siste årene. De rike tar til seg en stadig større del av samfunnskaka. Stor ulikhet og urettferdig fordeling av makt og ressurser står i veien for folks mulighet til å organisere seg og bygge demokratiske strukturer i egne land. Dette er et viktig perspektiv for Norsk Folkehjelp. Vi har laget heftet Inequality Watch om ulikhet, med en kortversjon i form av en brosjyre på norsk.

 • Lokale lag med interesse for ulikhet og rettferdig fordeling kan arrangere studiemøter om emnet, gjerne i samarbeid med andre aktuelle aktører, som for eksempel FN-sambandet. Temaet egner seg også for leserbrev/kronikker.

Kampanjen mot atomvåpen:.

Den største atombomben som står i høyberedskap og er klar til utskytning i dag, har en sprengkraft som er 250 ganger større enn atombomben som ble sluppet over Hiroshima. Skulle en atombombe noen gang detonere, enten gjennom et angrep, i en ulykke eller ved en misforståelse, vil det få enorme humanitære konsekvenser for hundretusenvis av mennesker. Allikevel brukes det stadig minst en milliard kroner på atomvåpen, hver eneste dag.

Det er minst 19 000 atomvåpen i verden i dag fordelt på ni land: USA, Russland, Frankrike, Storbritannia, Kina, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel. 2000 av dem står i høyberedskap og kan skytes ut i løpet av minutter. De siste 15 år har to nye stater skaffet seg atomvåpen. Jo flere som har fingeren på utløser-knappen, jo større er trusselen. Før eller senere vil et atomvåpen eksplodere.

Ett land med atomvåpen er ett land for mye. Atomvåpen må forbys. 146 land har allerede sagt at de støtter et forbud. Norsk Folkehjelp og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom krever et internasjonalt forbud mot bruk, produksjon, kjøp, salg, frakt og lagring av atomvåpen. Norsk Folkehjelp er også en sentralaktør i den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN).

Norsk Folkehjelp er sterkt ønsket i dette arbeidet, både av norske myndigheter og andre aktører i den internasjonale kampanjen mot atomvåpen. Vi vil arbeide politisk opp mot den til enhver tid sittende regjering for å forplikte den til å jobbe for et forbud mot atomvåpen. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom jobber med en større kampanje for å forby atomvåpen her i Norge, og det er utviklet foredragsmateriell, brosjyrer og annet kompetansehevingsverktøy lagene som ønsker det kan benytte seg av. Det finnes også en kampanjeside på Facebook som fokuserer på å spre kampanjebudskapet. Vi oppfordrer alle medlemmer til å like den: www.facebook.com/atomkommisjonen

Mer om kampanjen og aktuelle presentasjoner her:

Lokallagsaktivitet rundt atomvåpen kan inkludere:

 • Stands, informasjonsmøter, foredrag på skoler, bruke underskriftslister og skrive innlegg til lokalpressa
 • Lokale lag kan forsøke å påvirke stortingspolitikere fra eget fylke i saken
 • Her finnes allerede mye materiell! Kontakt hovedkontoret for hjelp og tips.

Minearbeidet:

Norsk Folkehjelps arbeid med rydding av landminer og klaseammunisjon kan demonstreres lett og levende. Flere i Mine- og våpenavdelingen på hovedkontoret har lang erfaring med å vise fram hvilket utstyr som trengs og hvordan selve mineryddingen gjøres. Noen av våre lokale sanitetsmannskaper har også deltatt i slike demonstrasjoner og kan trolig bidra her.

 • Lokale lag med interesse for minearbeidet vårt kan demonstrere hvordan minearbeidet foregår – på stands i byen eller på møter.
 • Lokale lag kan tilby slike demonstrasjoner til skoleklasser og fortelle om Norsk Folkehjelps humanitære innsats mot miner og klasevåpen.

4. april er Den internasjonale dagen for minebevisstgjøring. I 2012 ble over 1000 mennesker mobilisert i 2012 til å ‘låne bort’ leggen sin til et bilde og en underskrift på nettet, som ble gjort via enkle stands ute i gatene.

Folk forandrer verden! 1. mai er den viktigste årlige merkedagen for Norsk Folkehjelp. I mange år har vi hatt en landsomfattende innsamling på 1. mai til internasjonalt solidaritetsarbeid under parolen Folk forandrer verden, med stor deltakelse fra mange lag. Innsamlingen har fokusert både på land og på tema.

 • 1. mai er en god anledning til å få ut vårt budskap til folk vi har felles interesser med
 • En løpeseddel om Norsk Folkehjelps lokale arbeid og kontaktinfo bør deles ut 1. mai
 • Delta på eller arrangere appellantkurs
 • Arrangere solidaritetskonsert i samarbeid med fagbevegelsen
 • Arrangere temamøter i forkant av 1. mai