Hjem Medlem Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Vedlagt ligger Norsk Folkehjelps etiske retningslinjer.

I prinsippet bør alle tillitsvalgte samt aktive medlemmer som er med på møter og aktiviteter på alle nivåer i Norsk Folkehjelp, interne eller eksterne, lese igjennom og signere på disse.

Last ned etiske retningslinjer

etiske retningslinjer

Plakat med signering

etiske retningslinjer-sign