Hjem Medlem Landsmøte 2019 Høringsdokumenter til landsmøtet 2019

Høringsdokumenter til landsmøtet 2019

Styret i Norsk Folkehjelp har på møte 5/2018 vedtatt å oversende følgende dokumenter til organisasjonsmessig behandling i Norsk Folkehjelp.

Forslag til endringer på dokumentene skal sendes inn til lm2019@folkehjelp.no senest innen fristen 22.mai 2019. Vi ber om at forslagene sendes inn så raskt som mulig etter at de er vedtatt, man behøver ikke vente helt til fristen.

Ved innsending av forslag eller endringer i dokumentene så skal dette gjøres på eget skjema der det fremkommer hvem som fremmer forslaget (lag/region/utvalg/styre/forbund) og det må fremkomme hvilket organisasjonsnivå som har vedtatt å sende inn forslaget (årsmøtet/medlemsmøte eller styret). Det må videre tydelig fremkomme hvor endringen skal gjøres.

Forslag til prinsipprogram er linjenummeret og ved forslag til endringer i dette dokumentet må det oppgis med linjenummer hvor endringen skal gjøres.

Når det gjelder forslaget til vedtekter må det oppgis hvilken paragraf som ønsket endret og hvilken tekst som forslås endret og hva den skal endres til.