Hjem Medlem Lokallag og regioner Fylker Nordland Meløy

Velkommen til Norsk Folkehjelp Meløy

Kontakt oss på: Mobil 970 91 088 eller meloy@folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp Meløy er stiftet den 22.06.2018. Lokallaget er en selvstendig økonomisk og juridisk enhet, med egne medlemmer som slutter opp om Norsk Folkehjelps formål, prinsipper og vedtekter.

Norsk Folkehjelp Meløy er et partipolitisk uavhengig lokallag. På selvstendig grunnlag tar vi standpunkt ut fra Norsk Folkehjelp sitt prinsipprogram og verdigrunnlag.

Vår målsetting er å skape et trygt lokalsamfunn gjennom beredskap i redningstjenesten, førstehjelpsopplæring og ulykkeforebygging. For å oppnå denne målsetting har Norsk Folkehjelp Meløy opprettet Sanitetsaktivitet som skal ha som målsetting:

  • Å være en viktig frivillig aktøren innenfor søk og redning i Meløy og regionalt
  • Å rykke ut hurtig og løse våre oppdrag på en effektiv og sikker måte.
  • Å ha et høy faglig nivå.
  • Å tilby sanitetstjenester for unge, voksne, lag og foreninger.
  • Å drive med førstehjelpsopplæring lokalt og regionalt. 
  • Legge til rette for aktiviteter utfra de behov som finnes i vår kommune.

Norsk Folkehjelp Meløy er også et lokallag som ønsker å legge tilrette for å starte opp nye aktiviteter, som er i tråd med Norsk Folkehjelps strategiske satsingsområder og som vil være på å dekke de behov som finnes i lokalmiljøet

Du finner oss også på Facebook:  facebook.com/norskfolkehjelpmel oy/ og Instagram: norskfolkehjelpmeloy

Bli medlem

Bli Medlem nå!

OBS! Noen påkrevde felt er ikke fylt ut.

Navn og adresse hentes automatisk fra telefonkatalogen eller du kan fylle inn informasjonen manuelt under.

OBS! Noen påkrevde felt er ikke fylt ut.

Velg kjønn*
  • Kvinne
  • Mann
  • Annet