Hjem Medlem Lokallag og regioner Fylker Nordland Ofoten
Norsk Folkehjelp Ofoten Under ''Byfesten i Narvik'' -2013

Velkommen til Norsk Folkehjelp Ofoten

Ønsker du å bli medlem eller få mer informasjon om Norsk Folkehjelp Ofoten, kontakt NF Ofoten på telefon 95 99 19 19 eller

e-post ofoten@npaid.org. Du kan også besøke oss på vår Facebookside