Hjem Medlem Lokallag og regioner Fylker Rogaland Sandnes Nyheter Årsmøte 2012

Årsmøte 2012

Årsmøte 2012 ble gjennomført den 22/2 i våre flotte nye lokaler. 16 ivrige folkehjelpstilhengere stilte til generalforsamlingen som ble avholdt i lokallagets eget lokale. Lederen fra 2011 (Morten Ramsfjell) åpnet festen, og nestlederen (Lars Aabø) tok forsamlingen gjennom møtets agenda.

Årsberetning ble presentert i plenum fra alle undergrupper.

Leder  Morten Ramsfjell
Nestleder Lars Aabø 
Økonomileder Morten Hommeland 
Sekretær  Glenn Bjarne Wegener Dirdal
Sanitetsleder Glenn Bjarne Wegener Dirdal
Vara Bjørnar Lygresten

 

For Norsk Folkehjelp Sandnes, drar Leder, Nestleder og Økonomileder til regionens årsmøte (sekretær er vara).
Valgkomitéen ledes av Ola, og assisteres av Jan Arild.

30.12.2012 | Torunn Aaslund