Hjem Medlem Lokallagsdrift

Lokallagsdrift

Innhold:

Organisasjonshåndbok

Politiattest

Retningslinjer bruk av sosiale medier

Årsmøter

Revisjon

Årsrapport

Medlemsansvarlig/verving

Nye lag

Innsamlingsaksjoner

Forføyninger

Brønnøysund

Grafisk profil

Aksjonsutvalg Fagbevegelse

Aksjonsutvalg merkedager

 

 

Årsmøter

Her kan du laste ned forslag/eksempel på innkalling til årsmøte i laget.

Innkalling

For å lette arbeidet med årsmøter har vi laget en oversikt over hva som må gjøres før, under og etter et årsmøte i lokal lag i Norsk Folkehjelp. Vedtektenes § 26 omhandler årsmøte i lag. Prosedyrer for regioner er mye det samme som for lag. Se vedtektene § 20

Gjennomføring

Revisjon

Her kan du laste ned revisjonsskjema

Revisjonsmal

Årsrapport

Her finner du årets årsrapportskjema og bruksanvisninger

Årsrapportmal

Medlemsansvarlig/Verving

Vervetips

Nye lag

Meldeskjema for nye lag
Rapport etter tre måneders drift

Innsamlingsaksjoner

Økonomisk støtte til andre organisasjoner

I landstyremøte 25.mai 2002 ble " Lagenes økonomiske støtte til prosjekter og organisasjoner som ikke er tilknyttet Norsk Folkehjelp" tatt opp som egen sak. Vedtaket ble: "Landsstyret ber alle lokale ledd prioritere egen organisasjon, og ikke kanalisere økonomisk støtte via andre organisasjoner."

Brev til lokallagene

Bøsser

Det er meget viktig at kontroll og sikring av innsamlingsbøsser og kontrollen rundt innsamlingsaksjoner er god og streng, dette er på grunn av at de som ønsker å støtte vårt arbeide skal være sikre på at penger og støtte kommer fram til de som skal ha den og ikke forsvinner på veien

Retningslinjer for bruk av bøsser

Bøsseregistrering

Forføyninger §6-saker

Veileder for §6-saker

Skjema for registrering av sanksjonssaker

Bruksanvisning Brønnøysund

Det er viktig at alle lokallag er registret i Brønnøysundregisteret og at den informasjonen er oppdatert.

Bruksanvisning for oppdatering av informasjon i Brønnøysundregisteret

Grafisk profil

Styret i Norsk Folkehjelp har vedtatt den visuelle profilen i Norsk Folkehjelp. Her finner du profilhåndbok, logoer i forskjellige varianter, maler til brev, presentasjoner og enkle trykksaker.

Kortversjon av profilhåndboka inneholder de viktigste retningslinjene som logo, farger og fonter.

I den fullstendige profilhåndboka finner du flere detaljer for design, for eksempel hvordan merke biler og andre kjøretøy.

Designmanual_fullversjon

Utmerkelser

Årets folkehjelper

Målet med prisen ”Årets folkehjelper” er å hedre den eller de som har engasjert seg i saker som ligger innenfor rammen av Norsk Folkehjelps mål om et solidarisk samfunn nasjonalt og internasjonalt.

Mottakere av prisen "Årets folkehjelper" kan være enkeltpersoner, personer i norsk samfunnsliv og organisasjoner/institusjoner. Medlemmer i Norsk Folkehjelp (individuelle og kollektive), tillitsvalgte og regionsstyrer og lokale lag kan være kandidater til prisen "Folkehjelperen". Ansatte kan ikke motta prisen knyttet til den ansattes arbeid i Norsk Folkehjelp.

Årets folkehjelper - statutter

Nålutmerkelser og æresmedlemskap

Norsk Folkehjelp har 4 hovedutmerkelser til personer som har gjort en innsats for organisasjonen.

  • Norsk Folkehjelps 10-års nål
  • Norsk Folkehjelps sølvnål for 25 års medlemskap i organisasjonen.
  • Norsk Folkehjelps gullnål - leveres med diplom for særlig fortjenestefull innsats, med minst 30 års medlemskap i organisasjonen, hvorav minst 10 år med fremtredende tillitsverv.
  • Utover dette kan man innvilge æresmedlemskap dette kan tildeles medlemmer med minst 40 års sammenhengende medlemskap, som har gjort en helt spesiell og verdifull innsats og som gjennom lengre tid har hatt fremtredende tillitsverv i organisasjonen.

Henvendelser og spørsmål vedrørende utmerkelser kan gjøres til Per Øivind Eriksen på tlf 98 22 95 41 eller på e-post poe@npaid.org

Bestillinger og utsendelse av utmerkelser må gjøres senest 14 dager før tildelingen finner sted.

Skjema for utmerkelser og nærmere beskrivelse av tildelingsrutiner