Hjem Medlem Politiattest

Politiattest

Politiattest

Norsk Folkehjelp innfører fra 1. april krav om politiattest for alle ansatte og tillitsvalgte som jobber med barn og unge. Dette er et ledd i innsatsen for å forebygge vold og grenseoverskridende adferd overfor barn og unge.

Her finner du nyttig informasjon som laget trenger for å innhente og håndtere politiattester:

Her finner du informasjon om politiattest (brosjyre)

Politiattestbrosjyre

Under finner du retningslinjer for hvordan lokale lag bør organisere ungdomsgruppene

Politiattest og retningslinjer

Under finner du brev tl lag om politiattest

Politiattest brev til lag

Ønsker du mer infromasjon/veiledning?

Kontakt:
Norsk Folkehjelp
tlf. 22 03 77 00
kontaktperson:
Jon Halvorsen
e-post: politiattest@npaid.org