Hjem Medlem Retningslinjer for bruk av sosiale medier

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

Sosiale medier innehar en rekke fordeler for Norsk Folkehjelp som organisasjon. De gjør det lettere for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer å nå mange mennesker med sitt budskap. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at det man skriver som privatperson lett kan kobles til Norsk Folkehjelp, for eksempel via profilbilde med logo.

Alle som bruker sosiale medier i kraft av å være ansatt, tillitsvalgt eller medlem plikter å følge disse retningslinjene. All bruk av sosiale medier skal være i tråd med gjeldende etiske retningslinjer, vedtekter og direktiver.

 1. Det du skriver på sosiale medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft. Opptre på samme måte som du ville gjort ellers i hverdagen.
 2. Norsk Folkehjelps etiske retningslinjer gjelder også ved deltakelse på sosiale medier. Du har rett til å delta i debattene, men er forpliktet til å si at du fremmer dine meninger som privatperson.
 3. Ved å bruke profilbilde avbildet i uniform, eller med Norsk Folkehjelps logo påtrykket, oppfattes du som representant for Norsk Folkehjelp ved all opptreden i sosiale medier. Vis derfor stor aktsomhet når du deler artikler eller kommenterer i debatter.
 4. Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men tenk gjennom konsekvensene for Norsk Folkehjelp før du publiserer noe som omhandler organisasjonen.
 5. Taushetsplikt, personvern, prinsippet om ytringsfrihet og andre lover og regler gjelder også på sosiale medier.
 6. Kritikkverdige forhold SKAL tas opp tjenestevei og ikke gjennom sosiale medier.
 7. Norsk Folkehjelp godtar ikke noen form for personangrep på nettet.
 8. Husk at det er forskjell på åpne og lukkede grupper. I åpne grupper har alle tilgang på informasjonen, mens i lukkede grupper har bare de som er medlemmer tilgang. Ta hensyn til dette når du publiserer informasjon.
 9. Det som diskuteres i store, men lukkede grupper, kan lett deles videre ved for eksempel skjermdump. Opptre derfor aktsomt selv om du oppfatter det som et lukket forum.
 10. Informasjon som man mottar gjennom tillit under aktiviteter eller aksjoner fra for eksempel politi skal ikke deles på sosiale medier før politiet selv har gitt ut informasjonen. På generell basis deler man bare innhold som allerede er gjort kjent i media fra før av.
 11. Publisering av bilder i sosiale medier skal alltid være godkjent av den/de som er avbildet. Bilder av barn under 15 år skal kun publiseres med samtykke fra barnets foreldre eller foresatte.

Generelle råd om å være på sosiale medier

 • Vær troverdig
 • Opptre sannferdig, etterrettelig og rettferdig
 • Vær konsekvent
 • Vær imøtekommende, ærlig og profesjonell til enhver tid
 • Vær lydhør og del
 • Når du mottar verdifull kunnskap, kompetanse og innsikt, del den der det passer
 • Vær en ambassadør
 • Som medlem, tillitsvalgt eller ansatt er man en ambassadør for organisasjonen

Vær derfor bevisst din rolle når du publiserer på nettet.