Hjem Medlem Søk om penger Extraexpress

Extraexpress

Klart for ny runde med ExtraExpress, søk om støtte på kr. 5000.- til 30.000.- Søknadsfrist er 15. mars og 15. september 2016.

Kort vei fra idé til resultat! ExtraExpress, en raskere søknadsbehandling en vanlig Extrastiftelsen søknad. ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens 30 medlemsorganisasjoner , og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak. Nytt av året er at søknadsskjema må opprettes av organisasjonen sentralt.

Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan være f. eks midler til fjelltur, datakurs, svømmetrening, førstehjelpsutstyr, gapahuk osv.  Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til aktivitet, tilrettelegging eller mestring.  Dere kan søke om prosjektmidler fra kr 5000 – kr. 30 000.

Det er to søknadsfrister per år, 15. mars og 15. september. Det er ca. åtte ukers behandlingstid ved begge søknadsfristene.

Søknadskjema finner du i vårt søknadssystem ExtraWeb. For å få tilgang må du ta kontakt med prosjektkoordinatoren din organisasjon. I Norsk Folkehjelp er dette Per Øivind Eriksen per.eriksen@npaid.org

Retningslinjer for mer informasjon:  retningslinjer

OBS! søknaden skal sendes inn av på vegne av lokallaget som også er ansvarlig for prosjektet.   

 

Hvordan vinne ekstra støtte gjennom TV-trekning? Hver tirsdag under Extra-trekningen på NRK1 kl 18:30 trekkes et prosjekt ut og vinner 25 000 kr ekstra.

Det eneste du må gjøre for å kunne delta er å sende inn gode bilder fra prosjektet. Da vil prosjektets bilder vises frem under TV-trekningen med programleders opplesning. 

 

Krav til bilder:
- Minst fire-fem bilder av god kvalitet. Uklare bilder egner seg ikke
- Liggende stilling, ikke stående
- Varierte bilder i forskjellige situasjoner
- Alle på bildet må ha gitt samtykke til bruk av bildene
- Alle på bildene må være over 18 år. 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Per Øivind Eriksen på e-post Per.eriksen(a)npaid.org eller på tlf 982 29 541