Hjem Medlem Søk om penger Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering

Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering

Norsk Folkehjelp er medlem av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Hvert år i april utlyses nye prosjektmidler. Vi ser fram til å ta imot nye søknader fra ditt lag! Mange lag har allerede fått penger til prosjekter. Tilskuddene varierer fra kr 20.000.- til 500.000.-

Dere trenger en ide, en prosjektbeskrivelse, en søknad og en prosjektleder. Prosjektleder står ansvarlig for sluttrapport og revisorattestert regnskap.

Informasjon om ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering finnes på, http://www.extrastiftelsen.no/ . Ønsker du å søke støtte ta kontakt med regionssekretæren og bli opprettet som søker og fyll ut søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet fylles ut elektronisk og fristen er: 15. mai  

PS! Start tidlig med søknaden!

Til dere som har søkt tidligere og fått avslag:

Prøv igjen! Helse og Rehabilitering oppfordrer til å sende inn søknadene flere ganger. Er det noe dere kan forbedre? Er det noe som ikke er klart nok? Avslag betyr ikke at søknaden ikke er god nok, men at andre søknader blir prioritert. Det gis ingen begrunnelse for avslag.

Nyttig å tenke over før dere skriver prosjektbeskrivelsen:

Hva slags prosjekter kan vi søke om penger til? Eksempler på prosjekter som har fått penger er: scootertur for funksjonshemmede, trafikksikkerhetsdager for russ, forebygging av drukningsulykker, sommerleir for psykisk utviklingshemmede, fysisk tilrettelegging for funsjonshemmede, babysvømming, tiltak for eldre, forskjellige tiltak i frivillighetsentraler, trening for innvandrerkvinner, førstehjelp for innvandrere, aktivitetstilbud for ungdom og familie.

Varighet: prosjektet kan vare fra ett til tre år. Hvis dere søker om flerårige prosjekter, bør det være en utvikling fra ett år til neste, og ikke en gjentatt aktivitet.

Har dere en god ide til å gjennomføre noe i lokalsamfunnet, noe som kanskje er litt annerledes enn det dere vanligvis gjør?

Er det noe dere har gjennomført tidligere, som dere har god erfaring med, men trenger penger til å videreføre?

Hvilke uløste oppgaver er det i lokalsamfunnet, og hva kan dere bidra med for å løse dem? Hvilke målgrupper ønsker dere å nå? Forklar hvorfor akkurat dette prosjektet er viktig.

Hvordan vil dere gjennomføre prosjektet – lag en nøyaktig framdriftsplan.

Budsjettet må være realistisk, tenk over hva slags aktiviteter som skal gjennomføres og hva det vil koste. Erfaringsmessig er det lettere å få penger til små prosjekter enn til store.

Hvilke planer om videreføring har dere etter at prosjektet er avsluttet? Vil dere få noen erfaringer som kan brukes senere? 

For mer informasjon, ta kontakt med ditt regionskontor.

10.07.2014
Tilbake