Hjem Medlem Søk om penger Om samarbeid med SpilleAutomater.com/Folkeandelen

Om samarbeid med SpilleAutomater.com/Folkeandelen

Flere lokallag i Norsk Folkehjelp har fått tilbud om å samarbeide med SpilleAutomater.com , og tilbud om å ta del i Folkeandelen . Lotteritilsynet mener det er grunn til å tro at både Folkeandelen og SpilleAutomater.com driver ulovlig markedsføring. Lag, styremedlemmer og organisasjoner som inngår et samarbeid med denne typen spillselskap og markedsfører selskapet, kan selv bli holdt ansvarlig for å bryte markedsføring- og formidlingsforbudet . SpilleAutomater.com er et utenlandsk spillselskap som ikke har lov til å markedsføre seg i Norge. Lotteritilsynet gransker nå spillselskapene som står bak Folkeandelen meldte NRK Dagsnytt 19. mai.  

Norsk Folkehjelp har et tett og godt samarbeid med Norsk Tipping . I 2016 har Norsk Folkehjelp budsjettert med 16 millioner kroner i tilskudd direkte fra Norsk Tipping. I tillegg får vi en del av overskuddet fra Norsk Tippings nye spill Nabolaget . Disse midlene blir brukt til å styrke arbeidet i Norge. Mange av våre lokallag får en vesentlig støtte fra ordningene Frifond og Grasrotandelen. Begge disse er finansiert gjennom Norsk Tipping. Også ExtraStiftelsen er finansiert av overskuddet til Norsk Tipping. Flere lokallag får store tilskudd fra ExtraStiftelsen og den tilhørende ordningen ExtraExpress. Ved siste tildeling 18. mai fikk Norsk Folkehjelps lokallag over 600.000 kroner gjennom ExtraExpress-ordningen.

Som et tiltak for å regulere markedet for spilleautomater ga Stortinget i 2003 Norsk Tipping enerett til å operere i dette markedet. Norsk Folkehjelp stiller seg bak enerettsmodellen som er vedtatt i Stortinget. Dersom vi skal sikre forutsigbare inntekter fra spill i årene framover, er det viktig at vi som organisasjon stiller oss bak Norsk Tipping, og ikke går i samarbeid med andre aktører. Norsk Folkehjelp fraråder på det sterkeste våre lokallag å inngå avtaler med spillselskap som SpilleAutomater og Folkeandelen.

For spørsmål vedrørende dette, kontakt leder for demokrati- og kampanjeenheten Kristian Fjellanger (epost kristianfj@npaid.org eller tlf 95 97 72 33)