Hjem Medlem Tillitsvalgt - lokallagsdrift Søk om penger Extrastiftelsen - Helse og Rehabilitering Extrastiftelsen Extra Express

Extrastiftelsen Extra Express

ExtraExpress – en pilotordning

 
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering gjennomfører i 2014 en pilotordning med et forenklet søknadsskjema og hurtig behandling: ExtraExpress. Formålet med ordningen er at det skal gå raskere fra idé til gjennomføring av prosjekter.

For høsten 2014 vil det være to frister: 1.september og 1.november. Det tas sikte på seks ukers behandlingstid for begge søknadsrundene.

Hvert prosjekt kan søke om enten 10.000, 20.000 eller 30.000 kroner.

Prosjektsøkeren må være tilknyttet en medlemsorganisasjon i ExtraStiftelsen, enten sentralt eller gjennom et lokalt lag eller forening. Organisasjonsnummeret til aktuelt organisasjonsledd må oppgis for alle søknader.

Ved tildeling skal det legges vekt på:
            * Stimulering av frivillighet, fortrinnsvis lokalt i organisasjonen
            * Aktivitet, mestring og tilrettelegging for aktivitet
            * Brukerstyring og nærhet til bruker

Ved tildeling av midler skal det tilstrebes en jevn fordeling mellom landsdelene.

Tildeling av midler kan også gis til prosjekter som allerede har mottatt støtte fra ExtraStiftelsen gjennom tidligere ordinære tildelinger.
Bevilgning til utstyr forutsetter at søknaden beskriver hvordan utstyret skal brukes etter endt prosjektperiode, og hvem som skal ha ansvaret for det.

Prosjektsøkeren bes i tillegg vurdere om man ønsker at prosjektet skal presenteres i Extra-trekningen på NRK1. I den ukentlige TV-sendingen (oppstart i august 2014) tas det sikte på å trekke ut ett prosjekt som vinner ytterligere midler: 10.000-30.000 kroner. Man må oppgi i søknaden hva disse midlene tenkes brukt til om man blir trukket ut. Prosjektene forplikter seg til å bidra med bilder og enkel pressedekning av prosjektene i regi av Norsk Tipping. Dette gir prosjektene en mulighet til å vinne økonomisk støtte i tillegg til prosjektsøknaden. 

Det er anledning til å søke ved å fylle ut dette elektroniske søknadsskjemaet:  https://response.questback.com/extrastiftelsenhelseogrehabili/lenbzvditl/

Les retningslinjene her

Spørsmål om ordningen kan rettes til Per Øivind Eriksen på e-post Per.eriksen(a)npaid.org eller på tlf 982 29 541

Les også mer på Extrastiftelsen sine nettsider:  http://www.extrastiftelsen.no/nyheter/513-kort-vei-fra-ide-til-resultat.html

10.07.2014 | Torunn Aaslund
Tilbake