Hjem Medlem Tillitsvalgt - lokallagsdrift Søk om penger Frifond

Frifond

Støtte til ungdomsaktivitet – utlysning av Frifondsmidler 2015

Det lyses med dette ut Frifondmidler til bruk for lokal ungdomsaktivitet. Norsk Folkehjelp har mottatt kr 755 091 som skal fordeles på alle lag som oppfyller kravene om frifondstøtte og som sender inn søknadsskjema innen tidsfristen. Fristen for å søke er 26.oktober.

Les utlysningsbrevet

 

Hva er Frifond?

Frifondmidler er penger Norsk Folkehjelp får til å gjennomføre ungdomsaktiviteter lokalt. Alle lag som har ungdomsaktivitet eller ønsker å starte ungdomsaktivitet kan søke. Ønsker dere å starte et lokalt prosjekt eller arrangere en aktivitet, kan dere søke om støtte på inntil 20.000 kroner pr ungdomsgruppe/ungdomslag.

Hva kan du søke midler til?

Vedlagt finner du informasjon om hva dere kan søke til, kriteriene for å få utbetalt midlene og søknadsskjema.

Frister og behandlingstid

Søknadsfrist for Frifond er 26. oktober 2014.

Frist for rapportering av midler for 2014 er endret til å være 1.september 2015.

Alle lag som mottok Frifond i 2014 må levere rapport før ny søknad kan behandles.

Alle søknader behandles innen to uker etter søknadsfristen.

Søknadsskjema sendes per post eller på e-post til:

Norsk Folkehjelp - Frifond
PB 8844 Youngstorget

0028 Oslo

Frifond@npaid.org

Har du spørsmål, kontakt ungdomskonsulentene:

Espen Brekke
 (kontaktperson for Sanitetsungdom)

Tlf. 971 70 468
 e-post: espenb@npaid.org  
 

Per Øivind Eriksen

(kontaktperson for Solidaritetsungdom)

Mob: 982 29 541

e-post: per.eriksen@npaid.org

 Søknadskjema:

Retningslinjer: