Hjem Medlem Tillitsvalgt Medlemsregister

I forbindelse med at Norsk Folkehjelp innfaser nytt medlemsregister vil registeret være nede for oppdateringer 30. mars t.o.m. 23. april. Dette gjelder også portalløsningen RMS.

Mandag 24.april åpner det nye systemet og RMS tilgjengelig for bruk. I mellomperioden vil det kun være mulig å benytte det gamle systemet for innsyn, dvs endringer som gjøres i denne perioden vil ikke bli overført i den nye løsningen.

Medlemsregister:

Description