Hjem Medlem Utmerkelser

Utmerkelser

Årets folkehjelper

Målet med prisen ”Årets folkehjelper” er å hedre den eller de som har engasjert seg i saker som ligger innenfor rammen av Norsk Folkehjelps mål om et solidarisk samfunn nasjonalt og internasjonalt.

Mottakere av prisen "Årets folkehjelper" kan være enkeltpersoner, personer i norsk samfunnsliv og organisasjoner/institusjoner. Medlemmer i Norsk Folkehjelp (individuelle og kollektive), tillitsvalgte og regionsstyrer og lokale lag kan være kandidater til prisen "Folkehjelperen". Ansatte kan ikke motta prisen knyttet til den ansattes arbeid i Norsk Folkehjelp.

Årets folkehjelper - statutter

Nålutmerkelser og æresmedlemskap

Norsk Folkehjelp har 4 hovedutmerkelser til personer som har gjort en innsats for organisasjonen.

  • Norsk Folkehjelps 10-års nål
  • Norsk Folkehjelps sølvnål for 25 års medlemskap i organisasjonen.
  • Norsk Folkehjelps gullnål - leveres med diplom for særlig fortjenestefull innsats, med minst 30 års medlemskap i organisasjonen, hvorav minst 10 år med fremtredende tillitsverv.
  • Utover dette kan man innvilge æresmedlemskap dette kan tildeles medlemmer med minst 40 års sammenhengende medlemskap, som har gjort en helt spesiell og verdifull innsats og som gjennom lengre tid har hatt fremtredende tillitsverv i organisasjonen.

Henvendelser og spørsmål vedrørende utmerkelser kan gjøres til Per Øivind Eriksen på tlf 98 22 95 41 eller på e-post poe@npaid.org

Bestillinger og utsendelse av utmerkelser må gjøres senest 14 dager før tildelingen finner sted.

Skjema for utmerkelser og nærmere beskrivelse av tildelingsrutiner