Hjem Mysoft Registration

Mysoft Registration

Mysoft Registration

Medlemmenes engasjement er vår viktigste ressurs

13 000 medlemmer fordelt på 100 lokallag over hele landet engasjerer seg i varierte aktiviteter som sanitet og redningstjeneste, engasjement for asylbarn og integrering og internasjonal solidaritet.

Bli medlem du også!

Gjeldende kontingentsatser:

Enkelt- og hovedmedlem: kr 300 (per år)
Fam. medlemmer til hovedmedlem kr 50 per person (per år)
Honnør, pensjonist, trygdet: kr 175 (per år)
Skoleelev/student: kr 175 (per år)