Hjem Nyheter

Fengslet for facebookmeldinger

PHNOM PENH: Enten det er å kalle regjeringspartiet autoritært, kaste en sandal på en plakat med bilde av statsministeren eller kreve et fredelig regimeskifte, blir det stadig mer farlig å kritisere den kambodsjanske regjeringen – ikke minst på facebook.

11.09.2019 | Tekst: George Wright

Klart for regionale kurs i Troms

I september arrangerer Norsk Folkehjelp Midt-Troms regionale kurs for alle lag i Nord-Norge. Påmeldingen så langt viser at tilbudet er etterlengtet.

28.08.2019 | Ida Kroksæter

Norsk Folkehjelp: Regjeringen må styrke de frivillige aktørene i den norske redningstjenesten

Pressemelding: Dette må gjøres ved å øke rammetilskuddet til 65 millioner kroner, sikre full momskompensasjon, samt fritak for avgifter på kjøretøy og annet redningsmateriell - og ikke minst sikre de frivillige mannskapenes mulighet til å delta på redningsaksjoner uten at de lider økonomisk tap.

24.08.2019 |

Nytt styre valgt i Norsk Folkehjelp

Landsmøtet i Norsk Folkehjelp har valgt nytt styre for de fire neste årene. Gerd Kristiansen (LO) ble gjenvalgt som styreleder.
24.08.2019 |

Norsk Folkehjelp Demokrati på spill – organisasjonsretten i fare

Norsk Folkehjelp gjorde vedtak på landsmøtet i dag om at Norge som bistandsyter har et økt fokus på å styrke organisasjons-, ytrings- og...
24.08.2019 |

Norsk Folkehjelp mot 2030

Knut Storberget holdt i dag et inspirerende innlegg om Norsk Folkehjelp mot 2030 på Norsk Folkehjelps landsmøte.
24.08.2019 |

Norsk Folkehjelp Asker og Bærum lanserer redningssykkel

Norsk Folkehjelp Asker og Bærum lanserte i forrige uke "Rescuebike", en kostnadseffektiv og miljøvennlige sykkel som redningstj...
09.07.2019 |

Hvorfor skal Norge ha den strengeste flyktning- og asylpolitikken i Europa?

Pressemelding: Norsk flyktning- og asylpolitikk blir igjen aktualisert gjennom forsøket på å sende ut familien Abbasi. Norsk Folkehjelp m...
20.06.2019 |

Oljefondet fortsetter å investere i atomvåpen

Mens norske finansinstitusjoner snur ryggen til atomvåpenindustrien, pøser Oljefondet fortsatt offentlige sparekroner inn i masseødelegge...
07.06.2019 | Ingebjørg Sørenes

Gave fra Norges Korforbund Hordaland

Norsk Folkehjelp i Bergen fikk overlevert en sjekk på 48 000 kroner til internasjonalt solidaritetsarbeid fra Norges Korforbund Hord...
07.06.2019 |

Call for Tender: Cross-cutting evaluation of NPA programmes - “Civil Society Organisations influence political decision making”

Norwegian People’s Aid (NPA) is a non-governmental organisation with roots in the Norwegian labour movement. NPA supports processes to en...
04.06.2019 |

Bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Colombia

Organisasjonene i Colombiaforum har på bakgrunn av nye angrep på aktivister og ledere i sosiale bevegelser sendt et brev til norsk UD der...
15.05.2019 |