Hjem Nyheter Nyhetsarkiv
Alle

Fengslet for facebookmeldinger

11.09.19 | Tekst: George Wright

PHNOM PENH: Enten det er å kalle regjeringspartiet autoritært, kaste en sandal på en plakat med bilde av statsministeren eller kreve et fredelig regimeskifte, blir det stadig mer farlig å kritisere den kambodsjanske regjeringen – ikke minst på facebook.

Klart for regionale kurs i Troms

28.08.19 | Ida Kroksæter

I september arrangerer Norsk Folkehjelp Midt-Troms regionale kurs for alle lag i Nord-Norge. Påmeldingen så langt viser at tilbudet er etterlengtet.

Norsk Folkehjelp: Regjeringen må styrke de frivillige aktørene i den norske redningstjenesten

24.08.19 |

Pressemelding: Dette må gjøres ved å øke rammetilskuddet til 65 millioner kroner, sikre full momskompensasjon, samt fritak for avgifter på kjøretøy og annet redningsmateriell - og ikke minst sikre de frivillige mannskapenes mulighet til å delta på redningsaksjoner uten at de lider økonomisk tap.

Nytt styre valgt i Norsk Folkehjelp

24.08.19 |

Landsmøtet i Norsk Folkehjelp har valgt nytt styre for de fire neste årene. Gerd Kristiansen (LO) ble gjenvalgt som styreleder.

Norsk Folkehjelp Demokrati på spill – organisasjonsretten i fare

24.08.19 |

Norsk Folkehjelp gjorde vedtak på landsmøtet i dag om at Norge som bistandsyter har et økt fokus på å styrke organisasjons-, ytrings- og pressefrihet i våre partnerland. I tillegg at den norske regjeringen øker økonomisk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner som befinner seg i spesielt utsatte områder for sensur og at Norge legger direkte press på ledere som misbruker sin makt til å kneble ytringer.

Norsk Folkehjelp mot 2030

24.08.19 |

Knut Storberget holdt i dag et inspirerende innlegg om Norsk Folkehjelp mot 2030 på Norsk Folkehjelps landsmøte.

Norsk Folkehjelp Asker og Bærum lanserer redningssykkel

9.07.19 |

Norsk Folkehjelp Asker og Bærum lanserte i forrige uke "Rescuebike", en kostnadseffektiv og miljøvennlige sykkel som redningstjenesten kan bruke for å nå fram til pasienter det er vanskelig å nå fram til med bil.

Hvorfor skal Norge ha den strengeste flyktning- og asylpolitikken i Europa?

20.06.19 |

Pressemelding: Norsk flyktning- og asylpolitikk blir igjen aktualisert gjennom forsøket på å sende ut familien Abbasi. Norsk Folkehjelp mener tiden er inne for å diskutere i hvilken retning Norge ønsker å gå i disse spørsmålene.

Oljefondet fortsetter å investere i atomvåpen

7.06.19 | Ingebjørg Sørenes

Mens norske finansinstitusjoner snur ryggen til atomvåpenindustrien, pøser Oljefondet fortsatt offentlige sparekroner inn i masseødeleggelsesvåpen.

Gave fra Norges Korforbund Hordaland

7.06.19 |

Norsk Folkehjelp i Bergen fikk overlevert en sjekk på 48 000 kroner til internasjonalt solidaritetsarbeid fra Norges Korforbund Hordaland.