Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2010 «Kvinner Kan» sikret kvinnelig valgseier

«Kvinner Kan» sikret kvinnelig valgseier

Valgene i Sudan er endelig over. Etter hvert som resultatene kommer inn, er det en god nyhet at Madam Nyandeng Malek har lykkes i å vinne plassen som guvernør for delstaten Warrap på vegne av SPLM (Sudanese People’s Liberation Movement).

«Det er gode nyheter for kvinnene i Sør-Sudan og for SPLM at en kvinnelig kandidat lyktes i å sanke stemmer hos befolkningen, både menn og kvinner, for en slik viktig posisjon,» sier Mary Apayi.

Norsk Folkehjelps kontor i Juba har fått besøk av Mary Apayi. Hon. Apayi ankom kontoret sammen med Joyce Adie Amule. Apayi har lenge vært partner for Norsk Folkehjelp. Hun dro nytte av den første instruktøropplæringen (TOT) for Kvinner Kan(Women Can Do It - WCDI) ved Norsk Folkehjelps Yei Vocational Training Center i juni 2007. Apayi mottok deretter bidrag gjennom sin organisasjon Raise Women’s Hope for å gjennomføre opplæring i trinn II for kvinner i Morobo distrikt i delstaten Central Equatoria. Hun har også deltatt ved et internasjonalt Kvinner Kan-møte i Beograd som en av Norsk Folkehjelps representanter for det sivile samfunn.

Joyce Adie Amule fungerer som daglig leder i Raise Women’s Hope, og Mary Apayi er gruppens avtroppende leder. Joyce informerte oss om at de har sendt inn rapporter og ansvarsdokumenter for pengene som ble gitt til Raise Women’s Hope i juni 2009 i forbindelse med gjennomføringen av seminarer for Kvinner Kan, trinn 1, i Central Equatoria. Da vi begynte å snakke om valgene, var vi litt redde for å spørre om hvordan det hadde gått. Mary Apayi stilte til valg for en plass i Sør-Sudans lovgivende forsamling, på listen til partiet SPLM. Vi kjente ikke til resultatene i Morobo distrikt og hvordan det hadde gått med henne.

«I Central Equatoria ble 15 kvinner valgt inn direkte. Nadia fra Terekeka lyktes, og det gjorde også Elizabeth Enoka i Juba, samt Mary Elias i Sør-Juba. Kampanjen var veldig vanskelig. Jeg visste at Kvinner Kan-programmet kunne hjelpe meg til å samle støtte fra kvinnene i min valgkrets. Det var derfor vi søkte om støtte til dette prosjektet. Joyce og jeg måtte jobbe svært hardt for å gi opplæring i stemmegivning og samfunnskunnskap, samt instruktør-opplæring for kvinner i Kvinner Kan. Det oppmuntrer kvinner til å delta i politikken og å støtte andre kvinner som har politiske verv.»

«Noen ganger måtte vi gå til fots i mange kilometer for å nå ut til kvinner i landsbyene, og be dem komme og stemme på kvinnene som stilte til valg. Vi manglet transport, og hun fikk ingen penger til kampanjen,» forteller Madam Joyce Adie.

«Vi ønsket at kvinnene skulle få mer enn de 25 prosentene som er garantert i grunnloven i Sør-Sudan. Derfor sto jeg på partilisten, for å gi flere kvinner en mulighet, ettersom jeg føler at jeg er en mer erfaren politiker. En rekke mannlige kolleger lurte på hvorfor jeg kjempet slik for å delta i grasrotpolitikken, når kvinnene allerede var lovt 25 prosent.» Apayi tar en pause, og vi får igjen pusten.

«Hun vant plassen,» forteller Madam Joyce, idet hun ikke klarer å holde på hemmeligheten lenger. Vi er svært lettet. Mange klemmer hverandre, og vi tar en improvisert fotosession.

«Av 42 000 stemmer i Morobo distrikt fikk jeg 41 000. Til tross for omfattende analfabetisme blant kvinnene klarte vi å nå frem til dem gjennom Kvinner Kan-programmet. 67 prosent av valgdeltagerne var kvinner. Dette er historisk. Nå er jeg klar til å jobbe hardt for kvinnene og mennene i Morobo, og kvinnene og mennene i Central Equatoria, i lovforsamlingen. Jeg er beæret over at de valgte meg,» sier Apayi.

Mary Apayi skal av gårde til et viktig møte for de innvalgte parlamentsmedlemmene, og vi må la henne dra. Vi fortsetter sammen med Joyce for å gå igjennom rapporten og ansvarsdokumentene for Kvinner Kan-prosjektet, som er sponset av Norsk Folkehjelp gjennom det norske Utenriksdepartementet. Det er virkelig en strålende dag for kvinnene i Sør-Sudan. De har deltatt i dette valget og klart å skaffe seg stemmer fra både menn og kvinner i befolkningen.

09.10.2012 | Tine Solberg Johansen