Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2010 Norsk Folkehjelps stedlige representant i Ecuador om kuppforsøket

Norsk Folkehjelps stedlige representant i Ecuador om kuppforsøket

Politiregiment i Quito gikk torsdag til demonstrasjoner mot påståtte tap av økonomiske goder som følge av ny lovgiving. President Rafael Correa ble skadet av tåregassbombe da han ville møte opprørerne, rapporterer Per Ranestad, Norsk Folkehjelps stedlige representant i Ecuador.

Per forteller videre om opprøret  i Ecuador at president Correa, etter å ha blitt skadd av tåregassbombe, ble holdt fanget på sykehuset. På kvelden ble han frigjort av militære styrker.

Bakgrunnen for kuppforsøket var at politifolk gjorde opprør mot kutt i økonomiske goder. Den nasjonale urfolksorganisasjonen CONAIE, som er en av Norsk Folkehjelps samarbeidsorganisasjoner, gikk ut med tvetydige uttalelser som refererte til det tradisjonelle høyre (i opposisjon) og det nye høyre innen regjeringen. Uttalelsen viste til at eneste mulighet var ”utdyping av demokratiet” og nei til nyliberal og ekstraktiv (olje og mineraler) politikk. Den største medlemsorganisasjon Ecuarunari (som representerer urfolkene i høylandet), som Norsk Folkehjelp også samarbeider med, gikk senere på ettermiddagen gikk ut med klar støtte til Correa mot kuppforsøk.

Situasjonen er uklar og media og folk på gata spør seg om de dramatiske hendelsene var; Et mislykket kuppforsøk? En test for å kunne se mulige utfall av et kuppforsøk? Eller bare hendelser som har lettet på lokket for et økende politisk konfliktnivå?

Per Ranestad konkluderer med at det  kan se ut som at president Correa har styrket sin stilling.

- Politiet i Guayaquil ble ikke med i opprøret. Den militære overkommandoen stod entydig på Correas side. At noen offiserer nede i rekkene synes å ha støttet politiregimentet i Quito ga seg ikke konkrete utslag, rapporterer Per.

- Opprørerne hadde heller ikke støtte i andre deler av statsapparatet. Blant de politiske partiene gikk ex-president Lucio Gutierrez ut med indirekte støtte til opprørerne ved å si at Correa-regjeringen har kontakter med FARC og at en burde skrive ut nyvalg. Gutierrez ble selv styrtet i 2005, og representerer idag landets største opposisjonsparti. Den mektige og opposisjonelle ordføreren Nebot i Guayaquil, og andre opposisjonspolitikeresom Roldos og Bucharam gikk imidlertid sterkt ut til støtte for demokratiet og Correa, fortsetter han. 

Per sier at  noen urfolksledere, som Lourdes Tiban (Pachakutik), imidlertid gikk ut til fordel for politiets opprør. Det samme gjorde MPD (Movimiento Popular Democratico, maoistene). Både Pachakutik og MPD var tidligere støttespillere til Correa og PAIS men har det siste året utviklet en stadig tøffere opposisjonspolitikk, ikke minst pga spørsmål om gruvedrift, vannforvaltning og utdanning (MPD står sterkt blant lærerorganisasjonene).

 - Det var overraskende få folk i gatene i Quito. Mobiliseringen til støtte for Correa var betydelig mindre enn under de aktive dagene for fem år siden da Lucio Guttierez ble styrtet. Det var også overraskende lite militære styrker i gatene og til kontroll av offentlige institusjoner, forteller Per.

Norsk Folkehjelp ser alvorlig på kuppforsøket og holder kontinuerlig kontakt med Per og staben på seks ansatte i Quito.

Les intervju med Norsk Folkehjelps programkooridinator i Ecuador, Cristina Santacruz, på Aftenposten.no

06.08.2012 | tines tines