Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2011 Fant klasebomber første dag på jobb i Serbia

Fant klasebomber første dag på jobb i Serbia

Første arbeidsdag med å rydde klasebomber i Serbia fant Norsk Folkehjelps mineryddere en ueksplodert bombe av typen BLU-97/AB.

Operasjonen i Serbia startet opp 29. april da det serbiske minesenteret (Serbian Mine Action Centre) ga Norsk Folkehjelp akkreditering til å rydde ueksploderte klasebomber i Serbia. Senteret  ga Norsk Folkehjelp den offisielle introduksjonen til det første området det skulle ryddets – Presevo, sør i Serbia.  

UD har gitt 27.860.000 kroner til Norsk Folkehjelps minearbeid i Serbia. Støtten er en del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Serbia, og Norsk Folkehjelp implementerer ryddeprogrammet.

Norsk Folkehjelp har engasjert 34 lokale ansatte i Serbia, hvorav 31 er operasjonelle. De skal i løpet av de neste tre årene frigi landområder. Norsk Folkehjelps har kartlagt 4,3 million kvadrarkilometer i tre fylker i Serbia, som tilsvarer nesten en  tredjedel av landets klasebombeproblem.

Etter mineryddingen skal de frigitte landområdene brukes til jordbruk og beitemark.

01.10.2012 | Tine Solberg Johansen