Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2011 Norsk Folkehjelp begynner minerydding Mauritania

Norsk Folkehjelp begynner minerydding Mauritania

I 2011 etablerte Norsk Folkehjelp en samarbeidsavtale med nasjonale myndigheter for minerydding i Mauritania. Full akkreditering ble gitt i slutten av oktober sammen med oppdraget om å gjennomføre kartlegging og rydding i Bir Mogrein området, langt nord i landet. Rydding med to minerydderteam startet 29. oktober.

Minene i Mauritania er stort sett begrenset til Nordvest-regionen i landet. Det er kjent at områdene i Nouadhibou, Tiris Zemmour, og Adrar også inneholder andre etterlatenskaper etter krig (ERW), primært som følge av konflikten om Vest-Sahara i 1975-1978.

Utenfor Bir Mogrein er den en serie av minebelter med en blanding av anti-personellminer og anti-kjøretøyminer som strekker seg over 14,2 km. Norsk Folkehjelp har gjennomført en ikke-teknisk undersøkelse av kjente minefelt og nesten fullførte teknisk undersøkelse på mineradene i området.

Både Norsk Folkehjelps nasjonalt ansatte og nasjonale myndigheter drar nytte av kapasitetsbygging. Tekniske rådgivere har blitt brakt inn i landet, spesielt for å bistå i opplæring av medisinsk personell, økonomisk kontroll og mineryddertrening.
 Første funn innen utgangen av november 2011 er at tilgjengelig informasjon fra Marokkos minekart, reflekterer godt antall miner i bakken.

Norsk Folkehjelp har møtt noen utfordringer i oppstarten på grunn av sikkerhetsbekymringer, generell mangel på infrastruktur i landet, det tøffe klimaet og at operasjonsområdet ligger langt utenfor allfarveis. Norsk Folkehjelps base i Bir Mogrein er en to-dagers kjøretur gjennom avsidesliggende ørkenområder fra kontoret i hovedstaden Nouakchott, noe som fører til utfordringer for administrativ og logistisk støtte.
 Norsk Folkehjelp har to minerydderlag i Bir Mogrein, og det er planlagt at i februar 2012 vil ytterligere to lag bli trent, utstyrt og distribueret til operasjoner for å sikre at Bir Mogrein prosjektet er fullført i 2012.

Utviklingen av den nasjonale kapasiteten vil fortsette, og fokus vil være på å frigjøre land og informasjonshåndtering. Norsk Folkehjelp vil gjennomføre kurs som nasjonale myndigheter vil bli invitert til i landet, og ellers i arabisktalende Norsk Folkehjelp programmer med fokus på kvalitetshåndtering, utvikling av nasjonale standarder og informasjonshåndtering. Norsk Folkehjelp vil også være en viktig bidragsyter til den nasjonale informasjonsdatabasen.

18.09.2012 | Tine Solberg Johansen