Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2011 Norsk Folkehjelp fordømmer bruk av klasevåpen

Norsk Folkehjelp fordømmer bruk av klasevåpen

Norsk Folkehjelp fordømmer Thailands bruk av klasevåpen i grensekonflikten med Kambodsja i februar i år.

- Klasevåpen er et grusomt våpen som i stor utstrekning rammer sivile. Hvert år drepes og lemlestes tusenvis av sivile av klasevåpen som ligger igjen etter krig. Vi har jobbet aktivt for et forbud mot klasevåpen og fordømmer all bruk av disse våpnene, sier Per Nergaard, leder an Norsk Folkehjelps mineavdeling.

Det er den internasjonale koalisjonen mot klasevåpen (Cluster Munition Coalition, CMC) som etter to uavhengige undersøkelser konkluderer med at Thailand i februar i år brukte klasevåpen i grensekonflikten med Kambodsja. Både militære og sivile mål ble rammet. Det er første gang bruken av klasevåpen er registrert etter at det internasjonale forbudet trådte i kraft i 1. august 2010.

- Det er om lag 5000 mennesker i landsbyen Sen Chey i Kambodsja som nå er utsatt for fare fra ueksploderte klasebomber som ligger igjen trefningene. Thailand må nå gi ut informasjon, såkalte bombedata, slik at det blir mulig å rydde områdene, og gjøre det trygt for folk å returnere, sier Atle Karlsen som er Norsk Folkehjelps representant i CMC.

I følge CMC har klasebomber som ble sluppet inne i Kambodsja allerede tatt livet til to personer, mens to personer har mistet armene og ytterligere fem personer er blitt såret.

Konvensjonen mot klasevåpen, som trådte i kraft 1. august 2010, forbyr bruk, produksjon, lagring og salg av klasebomber. Den forplikter også statene som har signert avtalen til å ødelegge sine egne lagre, rydde  land hvor det ligger igjen bomber og gi hjelp til ofre og utsatte områder. Av de 108 landene som har signert konvensjonen har allerede 55 land ratifisert den gjennom nasjonale lover. Verken Thailand eller Kambodsja har signert den internasjonale avtalen mot klasevåpen.

Norsk Folkehjelp har ryddet miner og andre eksplosiver i Kambodsja siden 1992.

 

Mer informasjon:

Per Nergaard, leder av Norsk Folkehjelps mineavdeling, mobil 909 80 311

Sister Denise Coghlan, Cambodian Campaign to Ban Landmines and Cluster Munitions, Cambodia, +855-124-88950

Se også CMCs pressemelding (på engelsk

01.10.2012 | Tine Solberg Johansen