Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2012 Historisk avtale om minerydding på plass i Myanmar

Historisk avtale om minerydding på plass i Myanmar

Etter mange års borgerkrig, sliter Myanmar med et betydelig landmineproblem. Onsdag 26. september signerte Norsk Folkehjelp en avtale med Myanmar’s myndigheter om rydding av landminer. Dette er den første avtalen av sitt slag, som etter hvert vil gjøre Norsk Folkehjelp i stand til å iverksette mineryddingsaktiviteter i landet.

– Vi er veldig glad for endelig å få denne avtalen på plass, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, som var tilstede under signeringen i Naypyidaw i Myanmar, og understreker at en viktig forutsetning for at minerydding kan finne sted er at det skjer i samarbeid med både myndigheter og lokale etniske grupper.

Miner i grenseområder

Det er få eller ingen nøyaktige tall på hvor mange miner som er lagt ut i Myanmar, tidligere kjent som Burma. Men rapporter indikerer at landet skal ha en av verdens høyeste rater for dødsfall og skader av landminer.

Minene er i første rekke konsentrert rundt Myanmars grense med Thailand, Kina og Bangladesh, og initielle overslag viser at store deler av grenseområdene mot Thailand har et mineproblem.

Returnere hjem

Tiår med konflikter mellom landets myndigheter og en rekke ulike etniske minoritetsgrupper har ført til enorme lidelser og sendt titusener av mennesker på flukt.

– Norsk Folkehjelp har satt i gang et pilotprosjekt hvor minerydding forhåpentligvis vil inngå som et viktig element, og dermed bidra til en normalisering av forholdene. Over 400 000 mennesker er enten intern fordrevet eller bor i flyktnigeleire over grensen i Thailand. Mange av disse ønsker på sikt å returnere til sine opprinnelige hjemsteder når sikkerhetssituasjonen tillater det. I mange områder vil imidlertid dette bety at minerydding må gjennomføres før en eventuell tilbakevending finner sted. Men det er også viktig å understreke at flyktningene selv må avgjøre når tiden er inne for å returnere, sier Tørres.

Under signeringen av avtalen understreket minister Aung Min – som leder regjeringens fredsforhandlinger med de etniske gruppene – kom det tydelig fram at myndighetene ønsker å forbedre sitt forhold til etniske minoriteter som ledd i sitt reformarbeid. Et av nøkkelpunktene i fredsprosessen handler om å normalisere forholdene i de områdene som har vært rammet av borgerkrig, og legge forholdene til rette slik at flyktninger og internt fordrevne etter hvert kan vende tilbake.

– For å sikre fred og stabilitet i Myanmar må vi bidra til sikkerhet for befolkningen. Minerydding er sentralt i forhold til å oppnå dette. Deretter vil det være viktig å sikre folk bolig, tilgang til mat og dyrking av rismarker, og ikke minst mulighet for arbeid, uttaler Mr. Aung Min under signeringsseremonien.

Del av fredsprosessen

En av de viktiste etniske grupperingene som til nå har signert våpenhvileavtale med myndighetene, er Karen National Union (KNU). I avtalen fra april 2012 erklærte både myndighetene og KNU at minerydding vil være en del av fredsprosessen framover.

– Mineryddingen er en del av fredsprosessen. Norsk Folkehjelp ønsker å bistå i denne prosessen, men vi vil ikke sette i gang operasjoner før både myndigheter og relevante lokale etniske grupper har gitt klarsignal for det, sier Norsk Folkehjelps landdirektør i Myanmar, Andreas Indregard.

Myndighetene har tidligere ikke tillatt minerydding i landet, men har i løpet av det siste året skiftet ståsted. Norsk Folkehjelp ser på den nylig inngåtte avtalen som et klart tegn på endringene som skjer i landet.

Tydelige endringer i Myanmar

– Myanmar har vært et lukket land frem til ganske nylig. At myndighetene nå ønsker å samarbeide med utenlandske organisasjoner for å rydde opp i minelagte områder viser tydelig endringene som er i ferd med å skje i Myanmar, sier Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

Landet har vært under militært styre siden 1962, men våren 2011 kom en ny regjering med sivilt mandat til makten. På tross av at det har vært fremgang i fredssamtaler er Myanmar fortsatt preget av væpnet konflikt, spesielt i områdene hvor etnisk minoriteter bor.

09.10.2012 | Tine Solberg Johansen