Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2012 Karmel-instituttet utelukkes fra gavefradragsordningen

Karmel-instituttet utelukkes fra gavefradragsordningen

Etter påtrykk fra Norsk Folkehjelp og Fagforbundet har Finansdepartementet i dag vedtatt at organisasjonen Karmel-instituttet utelukkes fra gavefradragsordningen, på grunn av sin økonomiske støtte til israelske bosettinger i de okkuperte palestinske områdene.

– Vi er svært glade for at Finansdepartementet har vedtatt å utelukke Karmel-instituttet fra gavefradragsordningen på grunn av organisasjonens finansiering av ulovlig israelsk bosettingsaktivitet, sier Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres. – Norsk Folkehjelp og Fagforbundet anmodet Finansdepartementet om å vurdere utelukkelse av Karmel i et brev vi sendte departementet i januar i år, sier hun.

– Vi ønsker fortsatt fokus på hvordan man kan forhindre all norsk økonomisk støtte til bosettingene på den okkuperte Vestbredden, og ser Finansdepartementets vedtak i denne saken som et viktig politisk signal fra regjeringen om at slik praksis er uakseptabel, sier Tørres.

Finansdepartementet skriver i sin pressemelding om vedtaket at de vil unngå at gavefradragsordningen tilgodeser organisasjoner som aktivt støtter eller medvirker til handlinger som er i strid med folkeretten, og at de etter nye opplysninger om Karmel-instituttets støttepraksis i 2012 har funnet grunnlag for å utelukke stiftelsen fra gavefradragsordningen, i følge statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet.

– Det er klart at for nordmenn som tidligere har bidratt økonomisk til Karmel-instituttets virksomhet, betyr dette vedtaket at disse personene nå må ta innover seg at de gjennom dette har hatt en medvirkning til brudd på folkeretten, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg..

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet ga i mai 2012 ut rapporten «Farlige forbindelser: Norske bånd til den israelske okkupasjonen», der ett av kapitlene ser spesifikt på den norske økonomiske støtten til de ulovlige israelske bosettingene, gjennom organisasjonen Karmel.

Gavefradragsordningen fungerer slik at skattyter kan få inntektsfradrag med inntil 12 000 kroner per år for pengegaver til frivillige organisasjoner som oppfyller nærmere lovbestemte vilkår og står på en liste over organisasjoner som er godkjent for gavefradrag. Fra inntektsåret 2012 kan Finansdepartementet utelukke organisasjoner fra gavefradragsordningen for å sikre norsk oppfølging av vedtak fra FNs sikkerhetsråd. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet påpekte i sitt brev i januar 2012 at Karmel-instituttets pengestøtte til de ulovlige israelske bosettingene er i strid med en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, da med særlig vekt på Sikkerhetsrådsresolusjon 465 (1980), der FNs Sikkerhetsråd blant annet ber alle stater om å avholde seg fra å gi Israel noen form for assistanse som kan brukes i forbindelse med bosettinger i okkuperte områder.

Dagens vedtak fra Finansdepartementet følger opp et opprinnelig vedtak i august 2012 om ikke å utelukke Karmel, da man mente at organisasjonen ikke hadde overført penger til bosettingene etter 1. januar2012, da lovendringene rundt gavefradragsordningen trådte i kraft. Samme dag som dette opprinnelige vedtaket kom, ble lederen av Karmel-instituttet intervjuet at Fædrelandsvennen og uttalte at han lovte å fortsette å støtte bosettingene også i framtiden. Ny vurdering ble dermed satt i gang av departementet, og på grunnlag av nye opplysninger om Karmel-instituttets overføringer av pengestøtte i 2012, og deres intensjoner om å fortsette slik støtte, er organisasjonen nå altså utelukket fra gavefradragsordningen.

For mer informasjon kontakt:

Politisk rådgiver Ingeborg Moa på mobil959 24 503

09.10.2012 | Tine Solberg Johansen