Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2013 Ambassadøren imponert over minerydding i Angola

Ambassadøren imponert over minerydding i Angola

Ambassadør Ingrid Ofstad er flankert av Norsk Folkehjelps minerydder Zebedeu Fedel Americo til venstre og lagleder Celestino Estevao Marthino til høyre

Norsk Folkehjelp i Angola hadde nylig gleden av å kunne vise og demonstrere hvordan vi arbeider med vårt humanitære mineryddingsprogram i Angola.

Den norske ambassadøren i landet. Ingrid Ofstad, besøkte Norsk Folkehjelps pågående mineryddingsprogram i Malangeprovinsen og kunne med egne øyne se etterlatenskaper fra krigen funnet i løpet av de siste månedene.

Hun var imponert over hvor profesjonelt programmet er organisert og de gode resultatene som ble framvist, men skremt over å høre omfanget av antall miner som fremdeles finnes i landet og hvor lang tid det vil ta før Angola vil være minefritt. Under besøket fikk Amabassadøren også en demonstrasjon av pågående opplæring av bruk av afrikanske rotter i mineryddingsarbeide.

På venstre i bildet ser vi en russisk antitank mine av typen TM-57 og anti personell miner produsert i Tsjekkoslovakia.

04.11.2013 | Steinar Sundvoll