Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2013 Hagene som redder liv

Hagene som redder liv

Da mannen til Maryam Barakat havnet i israelsk fengsel, ble hun og barna stående på bar bakke. En hage ble redningen.

– Mannen min ble arrestert av israelske militære mens han søkte arbeid i Jerusalem. I seks måneder satt han i fengsel, forteller Maryam.

Maryam og ektemannen Abu Walid har fem barn. Et av barna har cerebral parese. Da Abu ble fengslet i oktober 2012 ble Maryam alene om ansvaret, og hun måtte finne en måte å brødfø seg og den store barneflokken på.

50 hager

Heldigvis fantes det hjelp å få. Organisasjonen QADAS (Qatannah Association for Development & Strengthening) hadde satt i gang et prosjekt for å hjelpe palestinske familier som har mistet inntektsgrunnlaget sitt. Prosjektet går ut på å etablere hager slik at folk kan dyrke frukt og grønnsaker. Slik får de ikke bare mat på bordet, men også en inntektsmulighet.

– I den tiden var hagen det eneste vi hadde å leve av. Vi spiste det vi dyrket og solgte noe for å dekke de daglige utgiftene, forteller Maryam.

QADAS har bidratt til å etablere 50 hager, utstyrt med vanningsanlegg, frø og stiklinger. Til sammen utgjør hagene et område på 25 000 kvadratmeter. I tillegg har organisasjonen distribuert 150 bikuber, inkludert beskyttelsesutstyr. QADAS tilbyr også grundig teoretisk og praktisk opplæring i hagebruk, birøkt og andre ferdigheter som trengs for å kunne drive effektivt og lønnsomt.

Apartheid-muren

Maryan og Abu bor i Nabi Samuil, en landsby som ligger nordvest for Jerusalem. Nabi Samuil ligger på Vestbredden, men ligger i et område kategorisert som ”område C”. Her har Israel både sivil og militær myndighet.

I praksis betyr dette at landsbyen ligger innenfor Israels grenser. I 2007 ble situasjonen for innbyggerne her forverret da det såkalte sikkerhetsgjerdet, også kalt muren eller apartheid-muren, ble utvidet. Muren ble bygget rundt landsbyen og avsondrer den fra andre deler av Vestbredden.

Men selv om Nabi Samuil altså ligger på israelsk område, nektes innbyggerne her adgang til Israel. Gatene i byen er israelske – palestinere har ikke lov til å ferdes på dem. Folk blir konstant overvåket av kameraene som er montert på de høye vakttårnene langs muren. Straffen for å våge seg ut i gatene er seks måneders fengsel. To ganger om dagen går det busser ut av landsbyen, men det er ofte tidkrevende og vanskelig å komme seg forbi de israelske sjekkpunktene. Palestinerne i Nabi Samuil er fanger i eget hjem.

Flytter ikke

I mars 2013 kom Abu Walid hjem igjen etter et halvt år i israelsk fangenskap. Tross alle vanskelighetene, er det i Nabu Samuil han og familien vil bo, det er her de har sin tilknytning.

– Denne jorda har vært i vår familie i generasjoner. Vi har ikke noe annet sted å bo, vi vil ikke forlate vår jord og vårt hjem, sier Abu Walid.

QADAS er en av Norsk Folkehjelps åtte partnere i et program vi har kalt Emergency Agriculture Program, som går ut på å hjelpe familier som er avhengige av jordbruk og fiske. I 2012 fikk 2040 familier hjelp fra programmet og har i dag bedre muligheter til å forsørge seg selv. Programmet støttes av norsk UD.

02.10.2013 | Vestbredden: Khalil Zaquot