Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2013 Ikke bruk klasebomber i Syria

Ikke bruk klasebomber i Syria

Norsk Folkehjelp oppfordrer alle 112 land som har sluttet seg til klasebombeforbudet til å arbeide for at USA ikke bruker klasebomber i en eventuell militæroperasjon i Syria.

–Det er all mulig grunn til å frykte at USA kan bruke klasebomber i et eventuelt angrep mot Syria. USA brukte klasebomber i et angrep i Jemen i 2009 – den gang dreide det seg om en type Tomahawk-rakett som leveres fra fartøy til sjøs.  I en artikkel i  New York Times  hevdes det at USA i en Syria-intervensjon vil benytte nettopp Tomahawk-missiler, sier Grethe Østern.  

Det finnes flere typer Tomahawk-missiler. En av dem har klaseammunisjon og ble brukt i Jemen, men har også tidligere blitt brukt i Afghanistan, Sudan og Serbia. Den inneholder BLU-97 bomblets.

–Dette er rett og slett gammel, men livsfarlig ammunisjon, som sprer svært farlige og ustabile blindgjengere. Å bruke forbudte våpen for å straffe bruk av et annet forbudt våpen ville være kynisk, men det er ikke utenkelig at det faktisk kommer til å skje, sier Østern og oppfordrer den norske regjeringen til å sende et klart signal til USA om at bruk av klaseammunisjon er uakseptabelt.

Det syriske regimet har selv brukt klaseammunisjon i konflikten, noe som har ført til store sivile tap.

28.08.2013