Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2013 Legger grunnsteinene for demokrati i Syria

Legger grunnsteinene for demokrati i Syria

– Det er viktig å bidra til å legge grunnsteinene for et mer demokratisk Syria, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Regjeringen støtter et prosjekt hvor Norsk Folkehjelp sammen med lokale partnere skal styrke lokalt sivilt lederskap i frigjorte områder og i områder der kampene raser og lokalsamfunnet må organisere samfunnene sine.

– Vi setter stor pris på at regjeringen støtter dette viktige arbeidet. Over hele Syria er det i dag modige mennesker som forsøker å styre egne lokalsamfunn. De ber om støtte til å gjøre dette på en best mulig måte. Fungerende lokalsamfunn er en viktig byggestein for et mer demokratisk Syria, sier Tørres.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at det er viktig å støtte oppbyggingen av lokalt sivilt lederskap. Norge bidrar med midler til å styrke kapasiteten til sivilsamfunnet inne i Syria som en forberedelse til en fremtidig stabilisering og politisk prosess. Midlene kanaliseres gjennom Norsk Folkehjelp og vil brukes til opplæring og kapasitetsbygging av syriske lokalråd og sivilsamfunnsnettverk. Innsatsen koordineres med den syriske Nasjonalkoalisjonen.

– Det er viktig å sende signaler som gir grobunn for håp i Syria. Vi må støtte syrerne som forsøker å skape lokale styresmakter og gjøre dem i stand til å tilby tjenester som staten tradisjonelt har levert, sier Tørres De fleste offentlige tjenester har kollapset og de lokale rådene må organisere vann og strømforsyning, renovasjon, helsetjenester, utbygging av nødvendig infrastruktur og forbedring av matforsyningen.

– I noen områder er disse lokalrådene allerede blitt demokratisk valgt. Det er også viktig å bidra til at kvinner og ungdom får en sterkere rolle lokalt og at det er samarbeid mellom lokalrådene og lokale organisasjoner, sier Orrvar Dalby, utenlandssjef i Norsk Folkehjelp.

8000 syrere flykter fra landet hver dag, og om lag 6,8 millioner mennesker har nå behov for humanitær bistand.

– Norsk Folkehjelp samarbeider også med syriske organisasjoner. Med deres hjelp distribuerer vi nødhjelp inne i Syria. Vi gir syriske demokratiaktivister og organisasjoner opplæring slik at deres stemme skal bli hørt i den politiske kampen om Syrias framtid, sier Dalby.

29.04.2013