Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2013 Oljefondet er medansvarlig for Chevrons miljøkriminalitet

Oljefondet er medansvarlig for Chevrons miljøkriminalitet

Oljeselskapet Chevron er dømt i Ecuadors Høyesterett, og må betale en erstatning på 59 milliarder kroner for oljesøl i regnskogen. Det norske Oljefondet har investert over 9 milliarder kroner i selskapet.

Etter å ha vært gjennom alle rettsinstanser er dommen endelig, men Chevron nekter å ta den til følge. Norsk Folkehjelp og Industri Energi har i flere år forsøkt å få Norges Bank til å bruke sin innflytelse som investor for å påvirke Chevrons håndtering av konflikten.

–Det er fullstendig uakseptabelt at pensjonsfondet vårt er investert i et selskap som er dømt for grov miljøkriminalitet og nekter å ta ansvar for det. Nå må noe skje, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.

Norsk Folkehjelp og Industri Energi krever at Finansdepartementet setter Chevron til observasjon mens man vurderer uttrekk av investeringene fra Oljefondet.

Flere krefttilfeller

Det er snart 20 år siden 30.000 sivile i Ecuador gikk til sak mot oljeselskapet Chevron for uforsvarlig oljeboring og forurensing fram til 1993. Giftig avfall ble etterlatt i dammer som fortsatt siver ut og forgifter grunnvannet og dermed grønnsakene, kjøttet, melken, og drikkevannet i området.

–Lokalbefolkningen betaler fortsatt for Chevrons miljøkriminalitet, med flere tilfeller av kreft, spontanaborter og barn født med alvorlige misdannelser, sier Tørres.

Tar ikke ansvar

Heller enn å rydde opp i de pågående konsekvensene av oljesølet, bruker Chevron store summer på advokathjelp i forsøk på å stoppe erstatningskravet.

–I denne saken viser Chevron manglende vilje til å ta ansvar. Dette er et dårlig signal om viljen til å ta ansvar også i fremtiden, sier leder i Industri Energi, Leif Sande.

Etikkarbeidet går for tregt

Flere investorer har trukket sine investeringer i Chevron som følge av miljøkriminaliteten. KLP (Kommunal Landspensjonskasse) trakk seg ut i 2004, og Storebrand har sluttet seg til et investorbrev som ba Chevrons ledelse legge om kursen i Ecuador fordi selskapets strategi skader omdømmet.

–Oljefondet gjør ingenting. Vi har vært i kontakt med Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet om denne saken, men ingenting har skjedd. Dette er et typisk eksempel på tregheten som oljefondets etikkarbeid har blitt kritisert for lenge, sier Tørres.

Norsk Folkehjelp er blant organisasjonene som står bak Forum for Utvikling og Miljø sin rapport om oljefondets etikkarbeid , som kom mandag.  Den slår fast at Oljefondets etiske arbeid er blitt svekket de siste årene, blant annet på grunn av for lang behandlingstid, manglende åpenhet og beslutningsvegring.

13.11.2013 |