Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2013 Postkom rydder miner i Sør-Sudan

Postkom rydder miner i Sør-Sudan

- Vi er glade for at Postkom støtter dette livsviktige arbeidet, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. 

På landsmøtet i 2012 vedtok Postkom å bevilge 100 000,- kroner årlig til Norsk Folkehjelp de neste fire årene, og nå viderefører Postkom sin «Minefrie postrute», og i år vil støtten gå til minerydding i Sør-Sudan.

- Det er store områder som gjenstår å rydde i Sør-Sudan, og vi er glade for at Postkom støtter dette livsviktige arbeidet, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp og takker for støtten. 

I Sudan har det vært krig og konflikt i over 40 år. Det anslås at cirka 2,5 millioner mennesker har mistet liv og nærmere fire millioner har vært internt fordrevet.

Sør-Sudan ble selvstendig 9 juli 2011. Den 21 år lange borgerkrigen mellom nord og sør har skapt et betydelig problem med ueksploderte landminer og eksplosiver. Minene hindrer utvikling, og ligger til fare for sivilbefolkningen.

Norsk Folkehjelp har ryddet miner i Sudan siden 2004 og over 69.000.000 kvadratmeter gjenstår å rydde. Til tross for innsatsen kan mer enn 300.000 mennesker ikke flytte tilbake til sine hjem grunnet minefaren.

Minerydding bidrar til å rydde bosetningsområder og jordbruksareal for å sikre en trygg retur og bosetning av flyktninger, og mange barn kan nå gå på minefrie skoleveier, etter rydding av miner. 

Les mer om vårt arbeid med minerydding i Sør-Sudan

Les mer om hvordan du kan gi et barn en minefri skolevei

13.03.2013 | Victoria Uwonkunda