Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Årets folkehjelpere 2014

Årets folkehjelpere 2014

Kjersti E.R. Jenssen er i dag 1. nestleder i Norsk Folkehjelp, og mottar her prisen for årets folkehjelper av styreleder Finn Erik Thoresen.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er et fyrtårn og nyter stor respekt langt utover lokallagets nedslagsområde. I helgen mottok de prisen årets folkehjelper, sammen med Kjersi E.R. Jenssen, som er et rivende bra eksempel på en god folkehjelper med svært gode organisasjonskunnskaper.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er ett av Norsk Folkehjelps virkelig store fyrtårn og nyter stor respekt langt utover lokallagets nedslagsområde. Lokallaget har ca. 950 medlemmer og er dermed landets nest største folkehjelpslag. Strand og Forsand er i 2014 50 år gammel. 

Ole Skår mottar årets folkehjelper påvegne av NF Strand Forsand

Beredskap har vært hovedaktiviteten gjennom alle disse femti årene, og det er ikke få personer som er reddet, hjulpet, båret, hentet med snøscooter, hentet med båt eller funnet på fjellet. Dessverre har det også vært en del aksjoner med dødelig utgang, men da har pårørende fått en grav å gå til, og samfunnet har fått svar på uløste spørsmål.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har også vært engasjerte i mange andre samfunnsoppgaver. Noen av disse videreføres i dag som aktivt ungdomsarbeid og de er en viktig aktør for friluftsliv. Lokallaget merker årlig nye turstier, arrangerer turopplegg og har ansvar for lysløyper og oppkjøring av skiløyper.

Andre oppgaver har blitt avsluttet etter hvert som samfunnet har endret seg eller at andre har tatt over oppgavene. I 34 år ble det gjennomført eldre-tur med buss på 17.mai. Lokallaget drev egen transportsentral for transport av eldre og funksjonshemmede. Internasjonal kafe på Folkehjelpshuset var i mange år treffpunkt for innvandrere og lokalbefolkningen. Mange tusen reflekser er delt ut på skoler og langs veier på årets mørkere dager.

Ungdommer har alltid vært viktige i Strand og Forsand. Siden tidlig på åttitallet har laget hatt egen ungdomsgruppe. Ungdomsarbeidet i lokallaget har vært nasjonalt førende i Norsk Folkehjelp og har inspirert mange andre folkehjelpslag til å starte ungdomsarbeid.

På det organisatoriske planet har lokallaget vært engasjert og har vært med på å legge føringer for vedtekter og planer vedtatt på landsmøtet. Det har også vært tillitsvalgte fra Strand og Forsand i nasjonale verv i mange år. Laget har levert dyktige medlemmer til Norsk Folkehjelps styre, kontrollkomité, sentrale operative roller i sanitet, medlem i sentralt ungdomsutvalg og medlemmer fra lokallaget har bekledd de fleste rollene i distriktsstyret og regionstyret gjennom hele perioden laget har eksistert.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand nyter stor respekt for sitt arbeid. Det er dyktige dedikerte mannskaper og ledere som alltid stiller opp uansett årstid, vær og føre. Hos lokalt politi har lokallaget alltid hatt en stor stjerne og politiet har kunnet bruke Norsk Folkehjelp til «alt».

Preikestolen er Norges mest besøkte turistattraksjon som ligger utenfor vei. I 2013 besøkte hele 200.000 mennesker stedet. Nylig fikk Norsk Folkehjelp Strand og Forsand tildelt «Preikestolprisen 2014» Dette er en helt ny utmerkelse, som faktisk ble opprettet for å kunne gi Norsk Folkehjelp den heder og ære som organisasjonen fortjener for innsatsen gjennom mange år ved Preikestolen.

Det er en godt organisert organisasjonen med flere ildsjeler som legger ned mer arbeid enn en kan våge å håpe på. Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har også dyktige folk til daglig drift innen økonomi, utleie av lokaler, organisering av sanitetsvakter, opprettholdelse av høy beredskap, vedlikeholde biler og utstyr, samt arrangere kurs, øvelser og samlinger for ungdom og sanitet.

Alt dette gjør at Norsk Folkehjelp Strand og Forsand er en verdig vinner av Årets folkehjelper 2014.

Kjersti E.R. Jenssen er i dag 1.nestleder i Norsk Folkehjelp. Hun startet i 1979 og har siden hatt utallige verv, i tillegg til å ha vært ansatt på hovedkontoret i tre år. Hun er et rivende bra eksempel på en god folkehjelper med gode organisasjonskunnskaper. Hun er en driftig leder og kjenner organisasjonen fra bunnen gjennom sin lange ferd i Norsk Folkehjelp. Hun er også en ekspert på vedtekter. Gjennom bestemt og målbevisst arbeide gjennom så mange år er hun en verdig vinner av Årets Folkehjelper i jubileumsåret 2014.

23.01.2015 | Kristine Lindberg