Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Frihandelsavtale med Colombia ratifisert

Frihandelsavtale med Colombia ratifisert

Stortinget ratifiserte i går EFTAs frihandelsavtale med Colombia mot SV og MDGs stemmer. Dermed tapte vi kampen mot ratifisering, men vi oppnådde at det for første gang ble gjennomført en høring om en frihandelsavtale på Stortinget.

Høringen fant sted i Næringskomiteen 14. mai. Under høringen fokuserte Liv Tørres på at det er et uheldig tidspunkt for en uheldig avtale. Frihandelsavtalen må sees i sammenheng med fredsprosessen. Ratifiseringen vil gi inntrykk av at Norge avviser kravene fra colombiansk fagbevegelse, bondeorganisasjoner og urfolk som krever retten til å bli hørt og at det etableres en handels- og næringspolitikk i tråd med deres interesser. Norsk Folkehjelp mener en handelsavtale først kan inngås når partene og organisasjonene i Colombia har definert et innhold med bred oppslutning. Da kan norsk handels- og næringsliv bidra til vekst og arbeidsplasser.

I sine kommentarer viser Næringskomiteen blant annet til en norsk studie som hevder at økonomisk frihet samvarierer sterkt med bedre vern om menneskerettighetene. Ettersom Colombia skårer høyt på grad av økonomisk frihet, mener komiteen at frihandelsavtalen med Colombia vil kunne bedre, heller enn svekke, situasjonen for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i landet. Norsk Folkehjelp mener det er en spuriøs sammenheng; selv om to variabler samvarierer betyr det ikke at det er en årsakssammenheng.  

Men Colombia har allerede flere eksisterende frihandelsavtaler. Ingenting tyder på bedre menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter, snarere tvert i mot. En rapport utført for Kongressen i USA viste at manglende oppfølging av avtalen mellom USA og Colombia har ført til at rettigheter i mange tilfeller har blitt svekket. Stortinget søker støtte i generelle globale statistiske studier framfor empirisk informasjon fra Colombia.

Bård Vegard Solhjell (SV) var den eneste i Utenriks- og forsvarskomiteen som ikke sluttet seg til Næringskomiteens enstemmige innstilling. Hans merknader er hovedsakelig hentet fra Norsk Folkehjelps og andre organisasjoners høringsuttalelse. Han viser til rapporten og peker på at frihandelsavtalene er omstridt mellom de forhandlende partene. Fagbevegelsen og folkebevegelsene i Colombia er mot de inngåtte frihandelsavtalene. Intensjonsavtaler sikrer ikke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Siden avtalen ble forhandlet fram og signert i 2008 har norske organisasjoner gjennom Colombiaforum og Colombianettverket kjempet iherdig mot ratifisering.  Norge har signert en MoU med Colombia om menneskerettigheter, faglige rettigheter, høringsrett og miljø. Men erfaringen viser at en intensjonsavtale må kombineres med forpliktende samarbeid for å oppnå resultater. Derfor vil Norsk Folkehjelp i samarbeid med andre norske organisasjoner følge med på hvordan UD følger opp intensjonsavtalen.

Les mer om arbeidet med handelsavtalen

20.06.2014 | Tine Solberg Johansen