Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Kvinner krever likestilling i Bolivia

Kvinner krever likestilling i Bolivia

Reina, Celestina og Gertrudes

«Vårt mål er å iverksette likestillingsloven! Den sier at 50 % av representantene som stiller til valg skal være kvinner. Det gjelder kommunestyrene, departementsmyndigheter og i nasjonalforsamlingen». Gertrudes Flores er ansvarlig for opplæringsprogrammet for kvinnene i Bartolina Sisa i Cochabamba fylke.

«I dag er det menn som besitter de fleste posisjonene, men valgene i oktober 2014 er de første vi har etter den nye loven ble vedtatt».

 Bartolina Sisa er den nasjonale organisasjonen for urfolk- og bondekvinner (se boksen). De arrangerer politisk opplæring og utvikling av kvinneledere fra lokalt til nasjonalt nivå over hele Bolivia.

Bartolina Sisa 

Den nasjonale urfolk- og bondekvinneorganisasjonen “Bartolina Sisa”: Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia ”Bartolina Sisa”(CNMCOIB BS), som ble etablert I 1983, er en del av den nasjonale bondeorganisasjonen (CSUTCB). Bartolina Sisas organiserer urfolk- og bondekvinner og fremmer deres rettigheter. De er organisert med avdelinger på ulike nivå; i bygdene, kommunene, provinsene, departementene og nasjonalt.  BS ledere er representert i lokale, regionale og nasjonale myndighetsstrukturer, samt i nasjonalforsamlingen.

Organisasjonen tilbyr lederskapstrening og alternativt informasjonsarbeid for å styrke kvinners påvirkning i samfunnet og for å bekjempe vold mot kvinner. Norsk Folkehjelp har samarbeidet med BS siden 2005, samarbeidet er konsentrert om de regionale organisasjonene av Bartolina Sisa I Cochabamba (FDMCOIC- BS) og Santa Cruz (FDMCSC-BS), samt på nasjonalt nivå.

“Mange kvinner kommer til å bli valgt”, fortsetter Gertrudes, “men de trenger opplæring for å kunne representere sine velgere og delta i de politiske prosessene med kunnskap og selvtillit”.

“Vi kommer til å miste mange av lederne i organisasjonen vår når de velges inn i offentlig styrer og stell», fortsetter hun, «derfor må vi jobbe hardt for å rekruttere og trene opp nye kvinner».

Bussen klatrer sakte opp bakkene med rød jord. I de omkringliggende tørre åsene dyrker bøndene poteter og quinoa på små åkerlapper. Til slutt stanser den på 4100 meter i Japo, en landsby som er senteret for 17 små grender med til sammen 600 familier. Omtrent 50 % av kvinnene er Bartolina Sisas.

Representanter for Bartolina Sisa fra ulike provinser i Cochabamba er tilstede på møtet i samfunnshuset. Celestina Huancha er en av de tradisjonelle lederne i Japo og er deltaker i det politiske treningsprogrammet bondeorganisasjonen i Cochabamba (FSUTCC) organiserer. Hun er kledd i tradisjonelle klær med perlebroderier og et fargerikt sjal over skuldrene. På hodet bærer hun en stråhatt med grønt silkebånd.

“Vi trenger opplæring for å forstå hvordan samfunnet er bygget opp, hvordan systemene fungerer og hvordan vi kan dra nytte av dem», sier hun.

Natividad Guzman, fra Bartolina Sisa i Tapacari, er allerede kommunestyrerepresentant. I landsbyene i hennes kommune er det mange kvinner som ønsker å organisere seg.

“Vi har ikke penger, men vi er ikke fattige», sier hun. «Vi har våre tradisjoner og vår kultur, men folk trenger opplæring for å kunne delta, påvirke og iverksette politiske endringer».

Reina Choque, fra Chapare, er skilt og bor sammen med sin datter og søster på en liten jordlapp der de dyrker poteter, mais, frukt og grønnsaker. Hun ble aktiv i Bartolina Sisa i 2003 i forbindelse med at folk i landsbyen hennes organiserte seg for å få jorden sin registrert.

«I følge likestillingsloven skal jord registreres I bade kvinnen og mannens navn. Det er fremdeles mange jordlapper som bare er registrert på mannen, men vi jobber med de sakene».

«Vi kommer til å jobbe hardt for at den nye loven blir iverksatt», smiler hun, «hvis ikke er den bare bla, bla, bla».

17.09.2014 | Helle Berggrav Hanssen