Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Lokalbefolkningen holder gruveselskap ansvarlige

Lokalbefolkningen holder gruveselskap ansvarlige

Lokalbefolkningen i områder med gruveindustri i Zimbabwe holder gruveselskap og myndigheter ansvarlig for forurensing og menneskerettighetsbrudd etter at de har fått opplæring i juridiske og økonomiske rettigheter fra Zimbabwe Environmental Lawyers Association

Den høye forekomsten av diamanter og andre mineraler i Zimbabwe har ført til en rask vekst i gruveindustrien i landet. Utvinningsindustrien har samtidig ført til massive brudd på menneskerettighetene og økt fattigdom hos lokalbefolkningen i gruveområdene. Menneskerettighetsorganisasjonene rapporterer blant annet om miljøproblemer forårsaket av gruveindustrien - som vann- og luftforurensning- i tillegg til tap av både menneskeliv og buskap, da gruveområdene ikke er godt nok sikret. Til tross for en drastisk forverring av lokalbefolkningens situasjon har de ikke selv adressert disse problemstillingene til relevante instanser. En av årsakene er at mange ikke har vært klar over sine egne rettigheter.    

Gruveselskap og myndigheter har begynt å ta ansvar selv

Lokalbefolkningen i Save-Odzi, i samarbeid med ZELA, har nå stilt gruveselskaper og lokale myndigheter for retten med anklagelser om forurensning av elva.

Den kontinuerlige opplæringen i hvilke rettigheter befolkningen har, hvordan de kan kreve at rettighetene blir respektert og hvordan de selv kan følge opp og registrere brudd på menneskerettighetene har ført til en økt bevissthet blant lokalbefolkningen. Det er flere som har begynt å rapportere hendelser til politiet og til Environmental Management Agency, flere har gått rettens vei og lokalbefolkningen har selv tatt initiativ til møter med  blant annet gruvebedriftene og lokale myndigheter for å adressere problemene. Dette har også ført til at enkelte gruveselskaper har begynt å adressere effekten deres egne aktiviteter har på lokalbefolkningen, og det har vært en økt forståelse av problematikken blant lokale myndigheter som selv har begynt å ta opp relevante spørsmål for å beskytte lokalbefolkningen.  

08.12.2014 | Torunn Aaslund