Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Norsk støtte til Sør-Sudan har vært og er uvurderlig

Norsk støtte til Sør-Sudan har vært og er uvurderlig

– Norsk bistand til den nye staten Sør-Sudan er investeringer som kan være helt avgjørende både for å få slutt på konflikten og sikre en bedre vei framover, sier Liv Tørres og Anne-Marie Helland, generalsekretærer i Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp. Bistanden til Sør-Sudan går ikke til spille på grunn av kamphandlingene, slik enkelte medier har fremstilt det.

Både Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp har en historie som stammer tilbake til tidlig 1970 og 1980-tallet av bistand og solidaritet med befolkningen i Sør-Sudan gjennom skiftende tider. Norge har vært ett av de viktigste giverlandene til Sør-Sudan med i gjennomsnitt 670 millioner kroner i årlig støtte i perioden fra fredsavtalen i 2005 til uavhengigheten i 2011.

– Med støtte fra norske myndigheter har bistanden gjennom våre organisasjoners programmer vært en investering som Sør-Sudan vil kunne høste av i mange tiår framover, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, og legger til:

I tillegg til livsviktig nødhjelpsinnsats har Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp bidratt til nasjonsbygging gjennom å styrke kapasiteten til lokale myndigheter. Kvinners deltagelse i fredsarbeid både på lokalt og nasjonalt nivå har blitt betydelig styrket. Vi har bidratt til utdanning på grunnskolenivå av flerfoldig tusen jenter og gutter og sikret adgang til helsetjenester for mange lokalsamfunn. Vi har utdannet flere tusen sykepleiere, jordmødre, lærere, bønder, håndverkere og journalister. Disse menneskelige ressursene er og vil fortsatt være viktige bærebjelker i utviklingen av Sør-Sudan. Kartlegging og rydding av landminer har gjort det mulig å bygge trygge veier, utvikle infrastrukturen og drive jordbruk i store områder de siste 10 årene. Sivilsamfunnsorganisasjoner er betydelig styrket og vil fortsatt spille en viktig rolle i nasjonsbyggingen etter at konflikten stoppes. Ikke minst er kirkene og deres ledere nå helt sentrale både for å få en slutt på konflikten og for den prosessen som må komme for veien videre i Sør-Sudan.

Sør-Sudan løsrev seg fra Sudan i juli 2011 og ga med det håp om økonomisk framgang og et bedre liv for innbyggerne i det nye, men borgerkrigsherjede landet. Konflikten som nå utspiller seg i Sør-Sudan har bakgrunn i maktkamp og politisk strid som dessverre også har utartet seg til å spille på etniske skillelinjer. Voldelige kamphandlinger har sendt mer enn 400 000 på flukt i eget land.

– Befolkningen i Sør-Sudan opplever igjen grusomme overgrep og kamphandlinger. Midt i den nåværende krisen tenkes det allikevel langsiktig fra våre samarbeidspartnere på hvordan de nødvendige politiske rammeverkene kan styrkes og de nødvendige forsoningsprosessene gjennomføres, sier Helland. 

– Vi er svært bekymret for utviklingen vi nå ser, og oppfordrer partene i konflikten til umiddelbart å inngå en våpenhvile, sier Tørres. Dette er et ansvar som ligger hos dem. Deretter må også andre røster med i forhandlingene om prosessen videre for Sør-Sudan. Det er viktig å ikke undergrave mulighetene for en fredelig og demokratisk utvikling i Sør-Sudan ved å miste håpet og begynne å tro at de siste fire ukene betyr at all støtten har vært forgjeves, sier Tørres, og understreker: 

– Virkeligheten er tvert i mot at den norske støtten til Sør-Sudan i betydelig grad har bidratt til det som er håpet for en bedre framtid i det nye landet.  

17.01.2014 | Torunn Aaslund