Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Ønsker slutt på Israels okkupasjon av Palestina, og norske bånd til okkupasjonen.

Ønsker slutt på Israels okkupasjon av Palestina, og norske bånd til okkupasjonen.

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet lanserte i 2012 rapporten « Farlige forbindelser, norske bånd til okkupasjonen ». Rapporten viste at norske myndigheter og selskap, gjennom finansielle investeringer og handel, er involvert i virksomhet som bidrar til Israels brudd på folkeretten og menneskerettighetene under okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen.

Israels okkupasjon og bosettingspolitikk er et alvorlig hinder for fred mellom Israel og Palestina og en bærekraftig tostatsløsning. Norsk Folkehjelp jobber for at Norge, norske selskap, institusjoner og organisasjoner ikke på noen måte skal bidra til Israels okkupasjonspolitikk.

På Vestbredden blir stadig mer land og ressurser fratatt den palestinske befolkningen til fordel for israelske bosettinger med tilhørende veier, murer og beslaglegging av vannressurser. På Gazastripen har befolkningen på den lille landstripen ved Middelhavet i mange år levd under en blokade som i stor grad isolerer dem fra omverdenen og ødelegger økonomien.

De ulike forhandlingsprosessene som har blitt gjennomført mellom PLO og Israel siden Osloavtalen har ikke ført fram til etableringen av en palestinsk stat. Samtidig som forhandlinger har pågått, har Israel fortsatt å bygge ut bosettinger på palestinsk område. Få dager etter våpenhvilen som fulgte av krigen i Gaza i sommer, annonserte Israel at de vil ekspropriere 4.000 mål land på den okkuperte Vestbredden.

Israels bygging av bosettinger på Vestbredden hindrer muligheten for en tostatsløsning, er ulovlig i følge folkeretten, og fordømmes av FN, USA, EU, Norge og flertallet av andre land. Bosettingspolitikken raserer palestinernes livsgrunnlag: Husene deres blir revet, oliventrær brent, land konfiskert. Men disse gjentatte bruddene på folkeretten blir ikke sanksjonert av det internasjonale samfunnet.

I 2012 lanserte Norsk Folkehjelp og Fagforbundet rapporten «Farlige forbindelser: Norske bånd til den israelske okkupasjonen». Rapporten gir et overblikk over ulike norske økonomiske bånd til den israelske okkupasjonen innenfor handel, investeringer og norske organisasjoner som støtter opp om israelske folkeretts- og menneskerettsbrudd.

Norsk Folkehjelp har ikke tatt til orde for en generell boikott av Israel, men er for målrettede tiltak rettet mot selskap, institusjoner og organisasjoner som bidrar til menneskeretts- og folkerettsbrudd. Vi presser på for norske myndigheter, selskap, institusjoner og organisasjoner ikke på noen måte skal bidra til Israels okkupasjonspolitikk gjennom økonomisk samkvem som understøtter okkupasjonen.

Selskap har et ansvar til å respektere menneskerettighetene og folkeretten. Norsk Folkehjelp mener at selskap, investorer, og andre som er involvert i handel, investeringer eller levering av tjenester til selskaper som bidrar til folkeretts- og menneskerettsbrudd i forbindelse med Israels okkupasjon av de palestinske områdene, mislykkes i å oppfylle sitt ansvar.

Handel med selskap som har produksjon i bosettinger er et eksempel på aktivitet som undergraver folkeretten. Norske selskap og importører bør avslutte handel med selskap som har produksjon i ulovlige bosettinger eller bidrar til alvorlige normbrudd i de okkuperte palestinske områdene.

Norsk Folkehjelp oppfordrer investorer til å ekskludere selskap som bidrar til folkeretts- og menneskerettsbrudd i forbindelse med Israels okkupasjon av de palestinske områdene.

Norsk Folkehjelp oppfordrer bedrifter, organisasjoner og institusjoner til å unngå akademiske, kulturelle og vitenskapelige samarbeid med institusjoner og virksomheter som er basert, opererer i, eller gir økonomisk eller annen støtte til israelske bosettinger, eller til infrastrukturen som støtter og bidrar til å opprettholde Israels okkupasjon av palestinsk territorium

På grunn av den overhengende risiko for menneskerettigheter og brudd på folkeretten knyttet til militært samarbeid og våpenhandelen med israelsk militærindustri, oppfordrer Norsk Folkehjelp norske myndigheter og militærindustri til å stanse alt militært samarbeid og våpenhandel med Israel, inkludert import av krigsmateriell fra Israel.

Kampanjen «La boblene briste – boikott SodaStream!», som har blitt gjennomført landet over denne høsten, er et ledd i dette arbeidet. Kampanjen ble startet av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, og krever at selskapet flytter all produksjon ut av ulovlige bosettinger. Fram til dette skjer oppfordres alle norske butikker og privatpersoner til å slutte å handle SodaStream-produkter. Til sammen 22 organisasjoner støtter kampanjen.

Les mer om kampanjen «La boblene briste – boikott SodaStream!»

Les mer om Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina

19.09.2014 | Julie Offerdal