Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Østerrike lover å jobbe for forbud mot atomvåpen

Østerrike lover å jobbe for forbud mot atomvåpen

Den tredje konferansen om atomvåpens humanitære konsekvenser ble avsluttet tirsdag kveld i Wien. Østerrikes regjering endte konferansen med å legge fram dokumentet «Austrian Pledge», hvor de forplikter seg til å arbeide for et forbud mot atomvåpen og inviterer andre land til å sluttet seg til dette løftet. Spørsmålet er nå om Norges regjering vil gjøre nettopp det.

Wien-konferansen var den tredje i en rekke av konferanser i det såkalte humanitære initiativet vedrørende atomvåpen, som ble startet av Norge. Den første konferansen fant sted i Oslo i mars 2013, den andre i Mexico i februar 2014, og den tredje fant altså nå sted i Wien 8-9 desember.

I tillegg til Østerrike holdt 43 andre stater sterke innlegg på konferansen om at atomvåpen må forbys, inkludert Mexico og Sør-Afrika. Mexico sa at det må startes en diplomatisk prosess, og Sør-Afrika indikerte i sitt innlegg at de vurderer å invitere til neste konferanse.

Østerrike erklærte i Austrian Pledge-dokumentet at de vil arbeide for å gjøre atomvåpen forbudt på lik linje med de andre masseødeleggelsesvåpnene – biologiske og kjemiske våpen.

-Alle stater som mener alvor med at de ønsker kjernefysisk nedrustning må slutte seg til dette østerrikske tiltaket og arbeide aktivt for en internasjonal avtale som forbyr atomvåpen. Dette gjelder ikke minst Norge, som startet det humanitære initiativet. Vi må stå last og brast med Østerrike, Mexico og Sør-Afrika i det videre arbeidet, sier Grethe Østern, våpenpolitisk leder i Norsk Folkehjelp og styremedlem i det internasjonale styret til International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Norsk Folkehjelp oppfordrer også utenriksminister Børge Brende til å tilby Sør-Afrika den økonomiske og politiske støtte som de trenger for å kunne holde den neste konferansen.

-Det er vanskelig for et NATO-land å gå foran i denne saken, men det finnes ingen juridiske begrensninger for at NATO-land skal kunne være med på et forbud mot atomvåpen, sier Østern.

I 2015 er det 70 år siden atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki.

-Det vil være et svært passende år for å starte forhandlinger om en internasjonal avtale om et forbud mot atomvåpen, sier Østern.

På Wien-konferansen ble det lagt fram ny forskning om risikoen for bruk av og utilsiktede detonasjoner av atomvåpen, og om de fatale, langvarige og uakseptable humanitære konsekvensene dette vil medføre.

-Ingen stater kan lytte til disse bevisene uten å handle. Den eneste løsningen er å forby og eliminere atomvåpen, og vi må starte nå, sier Østern.

I flere årtier har diskusjonene om atomvåpen vært dominert av atomvåpen-statene, som fortsatt har over 16 000 atomvåpen. Det humanitære initiativet vedrørende atomvåpen har på en grunnleggende måte endret denne diskusjonen, og ikke-atomvåpenstater innser nå at de har en rett og en plikt til å gå foran og forby atomvåpen.

I en hilsen til Wien-konferansen sa pave Francis at atomvåpen må «forbys en gang for alle».

-Alle som har vært her i Wien ser at noe nytt er i ferd med å skje med atomvåpen. Vi har hatt tre konferanser som har belyst atomvåpens humanitære konsekvenser, og med Austrian Pledge har vi nå alt vi trenger for at en diplomatisk prosess skal kunne starte, legger Østern til.

23.01.2015