Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Overleverte våpenlager til myndighetene

Overleverte våpenlager til myndighetene

Norsk Folkehjelp Humanitær Nedrustning i Sør-Sudan har oppført og overlevert tre våpenlagre til SPLA. Hovedmålet har vært å minske risikoen for uplanlagte eksplosjoner ved å etterfølge prinsippene i internasjonale retningslinjer for oppbevaring av ammunisjon. Tidligere har ammunisjonen vært usikkert lagret og det var stor risiko for at den blant annet kunne selvantenne i den tørre årstiden.

Overrekkelsen skjedde 12 desember I Yei og flere høytstående offiserer I SPLA deltok, blant annet: Major Mou Mou Arol, kommandør for SPLA artilleribase i Yei. Brigadegeneral Obieny George Kulang CDR leder for SPLA artillerienhet. Brigadegeneral Paul Samuel kommandør for sector 3. Brigadegeneral Atier Benjamin Biil deltok som representant for assisterende sjef for generalstaben for operasjoner og administrasjon. Ramba Joseph Meiko representerte UNMAS feltkontor i Yei. Fra Norsk Folkehjelp deltok Damir Jaksic, Batali Gabriel Modi og Sam Onyango.

2_large

Batali Gabriel takket i åpningstalen Major Mou Mou Arol og Brigadegeneral Obieny George for samarbeidet med SPLM og for deres koordinering og fulle forpliktelse til arbeidet gjennom hele prosjektet. Prosjektet startet 30. oktober 2014 med bygging av tre lagerbygninger. 1. september startet arbeidet med å sortere og skille ut ammunisjon. Norsk Folkehjelp nyter stor tillit hos SPLA  Gabriel kunne fortelle at 95 prosent av de ansatte i Norsk Folkehjelp Humanitær Nedrustning Sør-Sudan er tidligere SPLA soldater fra ingeniørkorpset som har gjort en god jobb for Norsk Folkehjelp i mellom tre og ti år. De er godt trent innenfor humanitær minerydding, ammunisjonshåndtering, destruksjon og håndtering av lagre i humanitære operasjoner. Prosjektet er støttet av norsk UD.

Hovedmålet med dette prosjektet var å minimere risiki for uplanlagte eksplosjoner i ammunisjonslagre ved å gjennomføre prinsippene i IATG (International Ammunition Technical Guidelines).

Damir Jaksic, assisterende programleder for Humanitær Nedrustning i Sør-Sudan, sa at han personlig forstår denne typen arbeid fordi han kommer fra Kroatia som er et land som har opplevd lignende postkonflikt problemstillinger som Sør-Sudan nå opplever. Han takket også Brigadegeneralene og Major Mou Mou Arol.

Major Mou Mou Arol takket Norsk Folkehjelp for arbeidet de har gjort. Han fortalte at ammunisjonen, som har vært lagret der siden 1997, har vært lagret i dårlige gressdekte hytter, blandet, usikret og eksponert. Risikoen for at ammunisjonen skulle ta fyr i den tørre årstiden var stor og en fare for både sivilbefolkningen rundt og soldatene. Han sa også at SLPA er trygge på arbeidet Norsk Folkehjelp har gjort og fortsatt  gjør. Det er enormt, men håndgripelig. Brigadegeneral Obieny tok til orde for at Norsk Folkehjelp burde søke midler til å gjøre det samme andre steder som Moli, Juba og Sherikat som er steder med stor risiko. Han understreket at SPLA fullt ut støtter dette arbeidet som er veldig viktig for sivilbefolkningens sikkerhet. Han takket også for opplæringen hans folk har fått i sikker håndtering av ammunisjon.

23.01.2015 | Augustino Seja