Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 Skal rydde miner i Srebrenica

Skal rydde miner i Srebrenica

Norsk Folkehjelp skal frigi 400,000 kvadratmeter med landområder, som man frykter er minelagt, i Srebrenica de neste to årene.

Arbeidet startet opp 2. juni og skal sikre bærekraftig utvikling av levekårene for folk i regionen som er rammet av miner og eksplosiver.

I tillegg til å sikre at store landområder er minefrie, skal Norsk Folkehjelp bistå Forsvaret i Bosnia-Hercegovina med deres mineryddingsaktivitet.

The International Commission for Missing Persons (ICMP) og The Missing Persons Institute (MPI) er avhening av at Norsk Folkehjelp sikrer områdene for at de skal få tilgang til å utføre etterforkning.

14.07.2014 | Tine Solberg Johansen