Hjem Nyheter Nyhetsarkiv 2014 – Stolthet og samhold driver redningstjenesten i El Salvador

– Stolthet og samhold driver redningstjenesten i El Salvador

Generalsekretær Liv Tørres besøkte nylig partnerorganisasjonen Comandos i El Salvador.

Når jordskjelv eller flom treffer i El Salvador, når bilulykker skjer eller folk trenger hjelp med mindre sykdommer, er det ofte hjelpemannskapene i Comandos som er først på stedet. – Norsk Folkehjelps søsterorganisasjon er dundrende imponerende, sier Liv Tørres, som nylig har vært på besøk hos organisasjonen.

Los Comandos de Salvamento er en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon som tilbyr gratis helsehjelp for de som trenger det mest, for eksempel folk uten helseforsikring. Organisasjonen utfører redningsoppdrag og driver ambulansetjeneste.
– Comandos har gått fra å være den viktigste hjelpeorganisasjonen under borgerkrigen til en profesjonell førstehjelpstjeneste i dag som leverer der de andre svikter. Maken til energi, organisering, leveringsevne og stolthet har jeg sjelden truffet, sier Liv Tørres.

Fakta om Los Comandos de Salvamento 

  • Comandos har cirka 3.500 frivillige rundt i landet, organisert fra 30 baser.
  • 1.200 kvinner er med i bevegelsen.
  • De har 50 ambulanser og driver også små klinikker på flere av basene.
  • Får noe støtte fra staten og Norsk Folkehjelp, i tillegg til det de samler inn selv.
  • Siden El Salvador ikke har noe sentralt styrt prehospital tjeneste, er Comandos ofte de første og eneste som rykker ut til trafikkulykker og lignende.

Deler verdier
Hun var nylig på besøk hos Comandos i hovedstaden San Salvador. Norsk Folkehjelp støtter organisasjonen blant annet med materialer og kurs, og har også en lite utvekslingordning med medisinstudenter fra Bergen via Norsk Folkehjelp sanitet Haukeland.
– Ledelsen i Comandos var stolte av å ha Norsk Folkehjelp som søsterorganisasjon. Vi deler de samme verdier, målene og handlekraften, sier Tørres. Selv ble hun tildelt en æresmedalje på vegne av Norsk Folkehjelp støtten til et hjelpeapparat i El Salvador siden 1985.

Stor stolthet
Comandos består for det meste av frivillige, med noen få betalte medarbeidere.
– For de tusener som engasjerer seg er det stolthet, solidaritet og samhold som driver de fram. De ønsker å hjelpe sine medsøstre og brødre og har en voldsom stolthet og samhold seg imellom. Uten Comandos ville nok mange av disse vært del av kriminelle gjenger i storbyene i San Salvador isteden, sier Tørres.

Bruktbiler som ambulanse
Comandos har 3.500 frivillige rundt i landet. I praksis er de fem ganger så store som Røde Kors i El Salvador, men mottar kun en tiendel av den støtten Røde Kors får fra staten. I tillegg til støtten fra Norsk Folkehjelp er organisasjonen kreativ i måten de samler inn penger på.
– De får bruktbiler i gave fra USA, som de deretter gjør om til ambulanser. De søker og mottar medisiner i gaver til klinikkene og får bidrag i form av opplæring fra frivillige fra hele verden, forteller Tørres.

Ledelsen i Comandos er takknemlige for støtten fra Norsk Folkehjelp, og tildelte Liv Tørres en æresmedalje.

05.03.2014 | Julie Offerdal